Нурлан Насип «Ата-энем»

Сөзү : А.Бекташевдики

Обону : Н.Насиптики

Оо ата — энем аска зоом тирегим,
Силер менин бул жашоодо зирегим.
Дайым мага айткан сөзүң эсимде,
Эң биринчи тийсин элге керегиң.

Кайырма:

Атакебай, апакебай,
Силер барда мен максатка жетемин.

Оо ата — энем жан кубатым медерим,
Силерсиңер желбиреген желегим.
Көзүм ачтың, коштуң адам санына,
Силер барда мен максатка жетемин.

Кайырма:

Оо ата — энем теңдеши жок устатым,
Тарбияга тактап мени тынбадың.
Эми менин эң биринчи милдетим,
Эл алдында урматтаймын, сыйлаймын.

Кайырма:

Атакебай, апакебай,
Силер барда мен максатка жетемин
Эл алдында урматтаймын сыйлаймын.

Мен кыргызмын. Данияр Эрматов. Текст жана mp3

Эр Манастын урпагымын, намысты бекем кармаган
Тайманбас эл жер учун, журогун арнаган
Жанымды берем бутун, бир сен деп ар качан
Манастын урпагымын, Манастын урпагымын, мен

Читать далее Мен кыргызмын. Данияр Эрматов. Текст жана mp3

Байдын эрке баласы

Илгери, илгери бир байдын жалгыз эрке баласы болгон экен. Ал бала: “О атамдын ушунча малы, дүнүйө-мүлкү, өзүмдүн сулуу аялым бар. Атам өлсө да мен эчтемеден кор болбойм”, деп ойлочу экен. Баланын колуктусу акыддуу болот.

Күндөрдүн биринде атасы өлүп, энеси, аялы үчөө калат. Атасынын жыйган мүлкү, малы түгөнөт. Эч кандай оокат кылар нерсеси жок калганда, баланын колуктусу:

Читать далее Байдын эрке баласы

Жез кемпир

Илгери- илгери бир эки кыздуу жесир аял болгон экен. Күндөн күнгө оокаты начарлап, бир күнү аял бир кызын оң колуна, бир кызын сол колуна жетелеп, оокат издеп жөнөйт.

Жүрүп олтуруп, жүрүп олтуруп бир алачыкка туш келишет. Киришсе, төрдө бир териге оронгон кемпир жатат. Аял ал-абалын түшүндүрүп:

— Багар көрөрүбүз, барар жерибиз жок, бир жүргөн жанбыз. Түнөп кетүүтө уруксат берер бекенсиз,-дейт.

Читать далее Жез кемпир

Абылай жетим

Илгери бир заманда бир кемпирдин чалы өлүп, эки жашар эркек баласы калып, эптеп күн көрүшүп, бала он эки жашка келиптир.

Бир күнү энесинен:
— Менин атам кайда, бар болсо үйгө келбейби?-деп сурайт.
-О, балакетинди алайын кулунум, сенин атаң келбес жагына кеткен.

Читать далее Абылай жетим

Акылдуу кыз

Бир хан илгери таптакыр кыз жактырбай коёт. Күндөрдүн бир күндөрүндө эли жыйылып келип:

– Э, ханым, сиз дүйнөдөн так өтөсүзбү? – дешти.

Анда хан элине:

– Макул, болот, андай болсо менин кол алдымдагы элде канча кыз бар, баарын жыйып келгиле, – деди.

Читать далее Акылдуу кыз