Гүлжигит Сатыбеков сагынам mp3 угуу

Гүлжигит Сатыбеков сагынам тексти

Алдадыңбы, алдандымбы,
Билдирбедиң кабарыңды.
Таштадыңбы, ташталдымбы,
Сагындым го жамалыңды.

Кайырма
Сагынам, сагынам, сагынам дагы да,
Жүрөмүн, жүрөмүн, жалгыз кайгыда.
Элесиң көрүүгө, көрүүгө зар болуп, жаным,
Берекем, берекем, жүрчү жанымда.

Таарындыңбы, таарынттымбы,
Балким, өзүм жаңылдымбы.
Бактым менин, кайрыл деймин,
Сени сүйөм, жаным менин.

Кайырма
Сагынам, сагынам, сагынам дагы да,
Жүрөмүн, жүрөмүн, жалгыз кайгыда.
Элесиң көрүүгө, көрүүгө зар болуп, жаным,
Берекем, берекем, жүрчү жанымда.

Гүлжигит Сатыбеков сагынам караоке

Гүлжигит Сатыбеков сагынам mp3 угуу

Гүлжигит Сатыбеков сагынам тексти

Алдадыңбы, алдандымбы,
Билдирбедиң кабарыңды.
Таштадыңбы, ташталдымбы,
Сагындым го жамалыңды.

Кайырма
Сагынам, сагынам, сагынам дагы да,
Жүрөмүн, жүрөмүн, жалгыз кайгыда.
Элесиң көрүүгө, көрүүгө зар болуп, жаным,
Берекем, берекем, жүрчү жанымда.

Таарындыңбы, таарынттымбы,
Балким, өзүм жаңылдымбы.
Бактым менин, кайрыл деймин,
Сени сүйөм, жаным менин.

Кайырма
Сагынам, сагынам, сагынам дагы да,
Жүрөмүн, жүрөмүн, жалгыз кайгыда.
Элесиң көрүүгө, көрүүгө зар болуп, жаным,
Берекем, берекем, жүрчү жанымда.

Гүлжигит Сатыбеков бүгүн эстедим mp3 угуу

Гүлжигит Сатыбеков бүгүн эстедим тексти

Бүгүн эстедим

Биз өткөргөн сүйүү кечтерин

Биз табышкан

Студенттик жаштык кездери

Кумар канбай

Махабатка мас болуп

Бирге тосуп

Ар бир түндү эртеңи

Кайырма:

Сен дегенде ичкен ашым калчы эле

Сендеп жаным канча азап тарттым эле

Жолугушуп коштошо албай экөөбүз

Сүйүүбүзгө күбө болбо

Канча таңдар атты эле

Көзгө жаш алып

Аралаймын сейил бактарын

Аягансып мажүрүм тал ийип шактарын

Эстейсиңби ушул бактан тосчу элек

Эркелетип сылап коюп чачтарың

Кайырма: