Коён жөнүндө жомокто

Сыйкырлуу таяк

Сыйкырлуу таяк

Илгери бир абышка менен кемпир жашаптыр. Алар өмүр бою кедейликти башынан кечирип, карыган кездеринде жалгыз уй менен калышат. Уй аларга ...
Толук окуу
Койчу кантип ханбийкени алдады

Койчу кантип ханбийкени алдады

Бир падышанын аябай сулуу жана абдан акылдуу кызы бар экен. Ага көп эле жерден куда түшүп келишип, далай ханзадалар колун ...
Толук окуу
Эки аяз

Эки аяз

Талаада Көк мурун, Кызыл мурун деген эки аяз бир тууган сейилдеп жүрүштү. Ал экөө ойноп-күлүп да, бири-бирин мактай берип да ...
Толук окуу
Митайым петр жана жылан

Митайым петр жана жылан

Бир кезде жер жүзүнө түрдүү желмогуздар, ажыдаарлар жана учуучу жыландар ээлик кылып турушчу экен. Анан Кудай бүткүл дүйнөлүк топон суу ...
Толук окуу
Киши менен коён

Киши менен коён

ир жолу кедей киши токойдо келатып бадалдын түбүндө жаткан коёнду көрүп калат. Кубанып кеткен киши кыялга батып, өзүнчө сүйлөнө баштады: ...
Толук окуу
Акылсыздын учуучу кемеси

Акылсыздын учуучу кемеси

Илгери, илгери бир абышка  менен кемпир жашаптыр. Бу карылар кезегинде үч уул көрүп, алардын бирөөсүнүн акылы аз, экөө акылы менен ...
Толук окуу
Ысымы жок кирпи жөнүндө

Ысымы жок кирпи жөнүндө

Жумшак жана ыңгайлуу ийининде сайгылак да, жагымсыз да кебетелүү бир кирпи жашаптыр. Ал андай болгону менен шайыр жана ак көңүл ...
Толук окуу
Абзалил

Абзалил

Жаштайынан жетим калган Абзалил деген жигит жылкычылардан жылкынын куйрук-жалын сатып алып, андан жип өрүп базарга сатып жүрчү экен. Бир жолу ...
Толук окуу
Сылык коёнек

Сылык коёнек

Бар экен, жок экен: бир абдан сылык коёнек болуптур. Ал бир жолу дыйкандын чарбагынан капустага чоң тоюп чыгып келатса, тоокканага ...
Толук окуу
Эмне үчүн коёндун кулагы узун болуп калган?

Эмне үчүн коёндун кулагы узун болуп калган?

Жан-жаныбарлар алгач жаралганда алардын башчысы багыш болуптур. Бир жолу анын аялы менен сүйлөшүп турганын көргөн коён сөз эмне жөнүндө болуп ...
Толук окуу
Босогодо күз

Босогодо күз

— Токой жашоочулары! – деп жар салды акылман Карга бир жолу таң атпай. – Босогого Күз келди, аны тосуп алганга ...
Толук окуу
Коёндун куйругу

Коёндун куйругу

Коёндор жаңы жаратылганда узун жана барпайган кооз куйруктуу болушуптур. Алар мындай жакшы куйругу менен абдан сыймыктанып, анысын бийик көтөрө көйрөңдөнө ...
Толук окуу
Маймыл, жылан жана коён

Маймыл, жылан жана коён

Илгери, илгери жаныбарлар да кишилердей эле сүйлөшкөн убакта бир маймыл жашаптыр. Бир күн тамак таап, өзөк жалгаганга бирдеме издеп чыгат ...
Толук окуу
Арстан, карышкыр жана түлкү

Арстан, карышкыр жана түлкү

Бир күнү түлкү менен карышкыр кетип баратат. Алдынан арыстан чыгып, тигилерге айтат: – Келгиле, дос бололу, үчөөлөп бирге аңчылык кылалы, ...
Толук окуу
Кичипейил коён

Кичипейил коён

Өтө кичипейил, сылык Коён болуптур. Бир курдай багбандын чарбагынан капустага нык тоюп, үйүнө жөнөй берерде, капыстан Түлкүнү көзү чалат. Дыйкандын ...
Толук окуу