Коён жөнүндө жомокто

Коён менен ташбака

Коён менен ташбака

Бир ирет токой аянтчасын кимибиз мурда айланып чыгабыз деп коён менен ташбака мелдеше кетет. Ташбака ордунан козголот, коён болсо: «Тезде, ...
Толук окуу
Иттин дос издегени

Иттин дос издегени

Илгери, илгери ит жалгыз жашачу экен токойдо. Өмүрү кызыксыз өтүп жатканына өкүнгөн ал бир күнү дос издеп чыгат. Болгондо да ...
Толук окуу
Алма

Алма

Кеч күз болучу. Бүт мөмө-жемиштер күүлүп түшкөн, желип бүткөн. Бирок саргарган жалбырактардын арасына бир кызыл алма жашынып калыптыр. Серең-серең секирип, ...
Толук окуу
Жагалым

Жагалым

Жагалым аудиосун угуу Илгери, илгери бир кан болгон экен, анын аялы өлүп, андан Жагалым деген уул, Карчыга деген кыз калат ...
Толук окуу
Көмөч нан (колобок) жомок

Көмөч нан (колобок) жомок

Илгери-илгери бир абышка кемпир болуптур. Бир күнү абышка: -Байбиче мага Комоч бышырып берчи? -деп суранат. -Эмнеден бышырам унубуз да жок ...
Толук окуу
Жетим бала

Жетим бала

Жетим бала аудиосун угуу Илгери-илгери бир жетим бала болгон экен. Ал бала бир байдын колунда коюн багып, эптеп күнүмдүк оокатын ...
Толук окуу
Арстан менен коен жомогу

Арстан менен коен жомогу

Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коен жашап, коркоктугунан казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү: “Коркуп ийинде жата ...
Толук окуу
Алтын шакек

Алтын шакек

Өткөн заманда, уккан уламышта, карылыгы жеткен кемпир-чал тердик бетиндей жерге таруу сээп, чоң суунун боюнда жашаган экен. Алардын Акжүрөк аттуу ...
Толук окуу
Чокчолой баатыр

Чокчолой баатыр

Илгери, илгери бир абышка кемпирдин жалгыз ую, беш улактуу эчкиси, короочу ити, бир мышыгы бар экен. Кемпир мышыгына сүт куюп ...
Толук окуу
Загрузка...