1. Бакыт келет

  2. Бийикте бол

  3. Алтынай

  4. Тап

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары