1. Алтынай

  2. Бакыт келет

  3. Бийикте бол

  4. Тап

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары