1. Улуу көч

  2. Кыргыз жолу

  3. Жомок

  4. Кербен

  5. Жарыш

  6. Бий

  7. Балбал түн

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары