1. Балбал түн

  2. Бий

  3. Жарыш

  4. Жомок

  5. Кербен

  6. Кыргыз жолу

  7. Улуу көч

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары