1. Price tag

  2. Ажар тексти

  3. Ардагым

  4. Бир адам

  5. Кыздын ыры

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары