1. Асылзат

  2. Атакем

  3. Байкелерим

  4. Жакшы адамдар

  5. Жароокерим

  6. Кел Рамазан

  7. Классташ

  8. Көз (Терме)

  9. Наристем

  10. Сүйүү зары

  11. Энеке

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары