1. Барба

  2. Ищу тебя

  3. Жай тексти

  4. Улетай

  5. Серенада

  6. Жакындаба

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары