1. Барба

  2. Жай тексти

  3. Жакындаба

  4. Ищу тебя

  5. Серенада

  6. Улетай

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары