1. Аттиң

  2. Мен ашык

  3. Жазгүлүм

  4. Бир тууганым

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары