1. Адина

  2. Жөн эле

  3. Сапсары

  4. Той-тамаша

  5. Туулган күн

  6. Энекем, ай

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары