1. Это игра

  2. Путь домой

  3. Жүрөктөр

  4. Фрунзе

  5. Невеста

  6. Сагынам

  7. Асылым

  8. Сагындыңбы?

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары