1. Жеңе тексти

  2. Шаң эле

  3. Аппак кар

  4. Сулуу кыз

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары