1. Аппак кар

  2. Жеңе тексти

  3. Сулуу кыз

  4. Шаң эле

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары