Нурчолпон — ОПЕРА ✓2 mp3 угуу

Нурчолпон — ОПЕРА ✓2 тексти

Дом мой достроен, но я в нем один,
Хлопнула дверь за спиной,
Ветер осенний стучится в окно,
Плачет опять надо мной

Ночью гроза, а наутро тумно,
Солнце остыло совсем
Давние боли идут чередой
Пусть собираются все…

Дом мой достроен, но я в нем один,
Хлопнула дверь за спиной,
Ветер осенний стучится в окно,
Плачет опять надо мной

Это судьба, а судьбу не могу
Я ни о чем просить
Только я знаю, как после меня
Станут ветра голосить..

Нурчолпон — ОПЕРА ✓2 клип

Нурчолпон кош махабат mp3 угуу

Нурчолпон кош махабат тексти

Таңда чыгам жылдыздарды караганы

Таңда чыгам жылдыздарды санаганы

Ошол топ жылдыздардын арасында

Бар менин жалгыз жылдызым да

Махабатым кош махабат

Түбөлүккө нурун чачып жаркыраган

Күндөгүдөй тосор элемин жолуңду

Ошондо билсем дегем сенин оюңду

Сен сырыңды айтпачусуң жашырчусуң

Калп эле кармагылап менин колумду

Нурчолпон кош махабат клип

Нурчолпон & Адилет Азимов mp3 угуу

Нурчолпон & Адилет Азимов тексти

Ыза бар, чөптө да, тепселип өсүп жаткан,
Күч да бар, ал чөптө, күрөшүп таш жарган.
Мөлтүлдөп каректеги сезимиӊе сапарлаш,
Үмүт бар, күлүктө бурбай алыс чапкан.

Күлүгүӊ бүгүн чаӊ жутту көөнү өспөй,
Жалган үмүтүм чүкө кылып мени өкчөй.
Жеӊилип баратканда сүйүүм жерден алып,
Жетелеп турат сөзүӊ сени көздөй.

Махабат тапкан тагдырды бакыт десем,
Колго карматпай жетсем деймин жүрөк канап.
Жылдыздай асманымда сүйүүм бийик жанып,
Кыялым сага жетип сермейт күүлөп канат

Нурчолпон & Адилет Азимов клип