Турмуштук жомоктор

Турмуштук жомоктор

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда, жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу ...
Толук окуу
Wti Like Count
4029
Views
41186
Чарбактын жаралышы

Чарбактын жаралышы

‒ О, кайран бабаларым! ‒ деди карыя эми ошол сагыз-ган конгон касек өрүктү карап. ‒ Атам Дөөлөт уста тиккен өрүк.Кемпир ...
Толук окуу
Wti Like Count
28
Views
347
Муз чолпу

Муз чолпу

Апасынын туулган күнү келип калды, бирок Алектин ага белек алганга акчасы жок эле. Ал тургай, ал үчүн майрамдоого да үйдө ...
Толук окуу
Wti Like Count
122
Views
649
Бир түйүнчөк акча

Бир түйүнчөк акча

Эртең менен болчу. Талант мектепке келаткан. Автобус аялдамадан жаңы эле жөнөп кетти. Талант андан өтүп, жолдун өйүзүндөгү мектепти көздөй басмак ...
Толук окуу
Wti Like Count
39
Views
1345
Ырыскы

Ырыскы

Илгери-илгери бир дүнүйөкор адам болуптур. «Мал-мүлкүмө зыян келтирет, тамак-ашымды ичип кетет» ‒ деп элден бөлүнүп, бир ээн коктуга көчүп барып, ...
Толук окуу
Wti Like Count
95
Views
1465
Бакыт-таалай каякта?

Бакыт-таалай каякта?

Үч бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, ...
Толук окуу
Wti Like Count
546
Views
4579
Эки бир тууган

Эки бир тууган

Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз-жай бою иштешет ...
Толук окуу
Wti Like Count
263
Views
3540
Акылдуу бала

Акылдуу бала

Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал араба-сын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап, ойноп отуруптур ...
Толук окуу
Wti Like Count
809
Views
9170
Наристе чакта көргөнүм

Наристе чакта көргөнүм

Илгери «бай», «кедей» болуп бөлүнүшөр эле. «Бай» деп өрүшү малга толгон, акчасы, дүнүйө-мүлкү көп, азык-түлүгү ашып-ташкан кишини айта турган. Кээ ...
Толук окуу
Wti Like Count
105
Views
565
Жарык жол

Жарык жол

Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу бол-со, ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам эле. Комуз, кыяк ...
Толук окуу
Wti Like Count
47
Views
1797
Балапан

Балапан

Камчыбек экөөбүз токойду аралап баратканыбызда ме-нин бутумдун алдынан ак чымчык «бырп» этип уча качты. Анын артынан экинчиси учуп, туура туштагы ...
Толук окуу
Wti Like Count
5
Views
418
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
Wti Like Count
439
Views
7605
Кумурска менен жалкоо

Кумурска менен жалкоо

Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери бир Жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса ...
Толук окуу
Wti Like Count
1181
Views
10733
Эне жана бейиштин мөмөсү

Эне жана бейиштин мөмөсү

Өткөн заманда бир кемпир-чал жашаптыр. Алардын жалгыз уулу болгон экен. Уулун жаңыдан эле үйлөнтүп, келиндин ысык чайын ичип, нанын жеп, ...
Толук окуу
Wti Like Count
334
Views
1524
Чамгыр жомок

Чамгыр жомок

Бир абышка чамгыр отургузат. Чамгыр абдан чоң болот. Абышка чамгырды жулуп алайын десе жерден сурулбайт. Тартып -тартып чыгара албайт. Кемпирин ...
Толук окуу
Wti Like Count
517
Views
9626

Турмуштук жомоктор балдарга турмуштук тажрыйбаны көгөзөт, ага акылмандыкты, айкөлдүктү жөнөкөй жана түшүнүктүү формада түшүндүрөт. Алар балаңыздан гармониялуу инсанды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктордун окуялары турмушта болушу мүмкүн­ болуп сезилет, бирок алар чындыкка негизделбейт, жомоктук сүрөттөө жана образ түзүү жолу тандалат. 

Эң негизги жомоктун касиети — окуялуулугу, ошол окуянын кызыктуулугу, түшүнүүгө жеңилдиги. Жомокторду адамдар ушундай болсо деген тилектен улам чыгарган, алардын каармандарынын каршысында кандай кара күчтөр турса да, кыйналып-кысталып жүрүп акыры жеңип чыгат. 

Андыктан да анын башкы каармандары жетим бала, жетим кыз, жалгыз бала, бир кемпир-чал, акылдуу дыйкан, таз бала ж. б. бей-бечаралар болот, алар акыры максат-муратына жетип, «жыргап-куунап» жашап калат. 

Ошондой эле алар балдарды ой жүгүртүүгө жана ойлонууга, фантазияны, кыялданууну, интуицияны жана логиканы өнүктүрөт. Мындай жомоктор баланы туура чечимдерге жана иш-аракеттерге үйрөтөт.

Балага ойлонууга жана чыр-чатактарды чечүүнүн туура жолдорун, кыйынчылыктарды жана коркуу сезимдерин жеңүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктор: 9 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.