Алты бир тууган

Бирөөнүн алты баласы болуптур. Бешөөсү кем акыл, бирөөсү жинди экен. Мындайга ата кургур кайгырбай коймокпу. Бир күнү ал уулдарына айтат:

– Шаарга барып өзүңөргө жакка буюм сатып алгыла.

Бир туугандар шаңыраңдап шаарга жөнөйт. Дүкөнгө киришет. Соода кылышат. Беш кем акылы түтүгү жок мылтык алса, жиндиси түтүгү туюк мылтык алат. Мылтыктарын ийинге илет да, жол тартышат кайра.

Окус эле кайдан-жайдан алты коён капыл-тапыл чыга калат. Беш коёндун кулагы тикчийет, а бирөөсү шалпаң кулак экен. Киши караанын көргөн коёндор дыр коёт. Бирөөсү октой сызып дыргаяктайт.

Тиги алтоо мылтыктарын сунуп, жерге жата калып мээлеп калышат. Беш кем акыл көздөрүн чылк жумуп мээлесе, жиндиси үлүрөйүп шыкаалайт кароолду. Бешөөсүнүн огу теңирден тетири кайыйыт, бирөөсүнүкүнөн ок да чыкпайт.

Мына анан коёндорду баары кууп жөнөйт татырактап. Бешөө беш коёнду шыйрактан алып кармайт, бирөөсү өз олжосун басып жыгылат. Кудай мындай бербеспи: алты коён колго түшөт!

Үйлөрүнө келишет. Коёндорду оймокко салып бышырмай болушат. Бирок кенедей оймокко коён батчу беле, бири да батпайт.

Ата сөзүн укмай болушат:

– Баргыла, – дейт, – балдарым, кошуналардан мискей сурап келгиле, баарын чогу бышырганга.

Балдары кошуналарга мискей сураганы кетишет. Беш кошунасы жеткен сараң, а бирөөсү жеткен битир экен. Бешөөсү берген мискейдин түбү тешик болот. А алтынчы кошуна такыр эле түбү түшүп калган мискейин карматат.

Ага карабай мискейлерди көтөрүп келишет да коёндорду бышырмай болушат. Беш мискейдин түбүнө от жагышты унутуп коюшат. Алтынчы мискейге тамызгылык да салынбайт.

Коёндор «быша берет», «быша берет». Бешөө кайнабаптыр дагы, а бирөөсү мелтирейт.

Жеп башташат. Бешөөсү чайналбайт экен, бирөөсү такыр эле кызыл жаян.

Атасына жедирмек болушат. Курган чал бешөөсүнө нык тоёт, алтынчысын жей албайт. Лыкыйып калат.

Бир туугандар дүрбөп, алты доктур чакырып келишет. Беш доктур тең дарттын себебин түшүнбөйт, а алтынчысы жеткен кудай урган аңкоо неме экен. Алтоо кыжыңдашып талаша кетишет. Бириникин бири угайын дебейт. Бири соо дейт чалды, бири ооруу дейт.

Бу окуя эмне менен аяктаганы белгисиз. Анткени доктурлар талашкан бойдон калышкан дейт. Агер алардын талашып-тартышканы токтосо, жомокту дагы улантса болот.

Ушул жумадагы 10 популярдуу ыр

TitleLike Count
Бекжан Темирхан - Эзилип буттум тексти583
Нурмат Садыров - Жүрөктө Менин Арманым тексти297
Султан Садыралиев - Адамга адам керек тексти63
Мирлан Баеков - Оксук ыры тексти52
Зарлык Камбаралиев, Айганыш Абдиева - Сен менде ганасын тексти26
Нурлан Насип - Кыргызстан тексти25
Cүйүү керемет тексти жана mp313
Кызсайкал Кабылова - Мен сизди унутушум керек эле тексти11
Самара Каримова - Менин атам жакшы адам тексти8
Гүлжигит Сатыбеков. Кара каш тексти жана mp36

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.