Турмуштук жомоктор

Турмуштук жомоктор

Чарбактын жаралышы

Чарбактын жаралышы

‒ О, кайран бабаларым! ‒ деди карыя эми ошол сагыз-ган конгон касек өрүктү карап. ‒ Атам Дөөлөт уста тиккен өрүк.Кемпир ...
Толук окуу
Муз чолпу

Муз чолпу

Апасынын туулган күнү келип калды, бирок Алектин ага белек алганга акчасы жок эле. Ал тургай, ал үчүн майрамдоого да үйдө ...
Толук окуу
Бир түйүнчөк акча

Бир түйүнчөк акча

Эртең менен болчу. Талант мектепке келаткан. Автобус аялдамадан жаңы эле жөнөп кетти. Талант андан өтүп, жол-дун өйүзүндөгү мектепти көздөй басмак ...
Толук окуу
Ырыскы

Ырыскы

Илгери-илгери бир дүнүйөкор адам болуптур. «Мал-мүлкүмө зыян келтирет, тамак-ашымды ичип кетет» ‒ деп элден бөлүнүп, бир ээн коктуга көчүп барып, ...
Толук окуу
Бакыт-таалай каякта?

Бакыт-таалай каякта?

Үч бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, ...
Толук окуу
Эки бир тууган

Эки бир тууган

Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз-жай бою иштешет ...
Толук окуу
Акылдуу бала

Акылдуу бала

Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал араба-сын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап, ойноп отуруптур ...
Толук окуу
Наристе чакта көргөнүм

Наристе чакта көргөнүм

Илгери «бай», «кедей» болуп бөлүнүшөр эле. «Бай» деп өрүшү малга толгон, акчасы, дүнүйө-мүлкү көп, азык-түлүгү ашып-ташкан кишини айта турган. Кээ ...
Толук окуу
Жарык жол

Жарык жол

Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу бол-со, ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам эле. Комуз, кыяк ...
Толук окуу
Балапан

Балапан

Камчыбек экөөбүз токойду аралап баратканыбызда ме-нин бутумдун алдынан ак чымчык «бырп» этип уча качты. Анын артынан экинчиси учуп, туура туштагы ...
Толук окуу
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
Кумурска менен жалкоо

Кумурска менен жалкоо

Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери бир Жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса ...
Толук окуу
Эне жана бейиштин мөмөсү

Эне жана бейиштин мөмөсү

Өткөн заманда бир кемпир-чал жашаптыр. Алардын жалгыз уулу болгон экен. Уулун жаңыдан эле үйлөнтүп, ке-линдин ысык чайын ичип, нанын жеп, ...
Толук окуу
Чамгыр жомок

Чамгыр жомок

Бир абышка чамгыр отургузат. Чамгыр абдан чоң болот. Абышка чамгырды жулуп алайын десе жерден сурулбайт. Тартып -тартып чыгара албайт. Кемпирин ...
Толук окуу
Акылдуу балдар

Акылдуу балдар

Илгери өткөн заманда бир абышка, кемпирдин Айгерим жана Арген деген балдары болуптур. Алар өтө тентек, ата энесин да, бири-бирин да ...
Толук окуу

Турмуштук жомоктор балдарга турмуштук тажрыйбаны көгөзөт, ага акылмандыкты, айкөлдүктү жөнөкөй жана түшүнүктүү формада түшүндүрөт. Алар балаңыздан гармониялуу инсанды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Ошондой эле алар балдарды ой жүгүртүүгө жана ойлонууга, фантазияны, кыялданууну, интуицияны жана логиканы өнүктүрөт. Мындай жомоктор баланы туура чечимдерге жана иш-аракеттерге үйрөтөт.

Балага ойлонууга жана чыр-чатактарды чечүүнүн туура жолдорун, кыйынчылыктарды жана коркуу сезимдерин жеңүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет.