Турмуштук жомоктор

Турмуштук жомоктор

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

Илгери өткөн заманда бала хан болуптур. Жашында такка отуруп, өзүнчө сурак жүргүзүп турганы үчүн ал Балахан деген атка конот. Күндөрдүн ...
Толук окуу
Wti Like Count
18
Views
813
Кырк калп жомок

Кырк калп жомок

Илгеринин илгери заманында Тилехан залим хан болгон экен. Ал бир күнүотуруп өзүнчө жинденип, кан ичмейи кармаптыр да, мындай өкүм жарыялаптыр:— ...
Толук окуу
Wti Like Count
171
Views
1549
Атанын осуяты жомок

Атанын осуяты жомок

Илгери-илгери бир Абдылда аттуу ото кайрымдуу колу ачык, ээримдүү, берешен, адилеттикти сүйгөн, кадыр-барктуу бай дам жашап, ал эч бир адамды ...
Толук окуу
Wti Like Count
26
Views
1189
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда, жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу ...
Толук окуу
Wti Like Count
101
Views
1126
Чарбактын жаралышы

Чарбактын жаралышы

‒ О, кайран бабаларым! ‒ деди карыя эми ошол сагыз-ган конгон касек өрүктү карап. ‒ Атам Дөөлөт уста тиккен өрүк.Кемпир ...
Толук окуу
Wti Like Count
28
Views
231
Муз чолпу

Муз чолпу

Апасынын туулган күнү келип калды, бирок Алектин ага белек алганга акчасы жок эле. Ал тургай, ал үчүн майрамдоого да үйдө ...
Толук окуу
Wti Like Count
113
Views
300
Бир түйүнчөк акча

Бир түйүнчөк акча

Эртең менен болчу. Талант мектепке келаткан. Автобус аялдамадан жаңы эле жөнөп кетти. Талант андан өтүп, жолдун өйүзүндөгү мектепти көздөй басмак ...
Толук окуу
Wti Like Count
34
Views
643
Ырыскы

Ырыскы

Илгери-илгери бир дүнүйөкор адам болуптур. «Мал-мүлкүмө зыян келтирет, тамак-ашымды ичип кетет» ‒ деп элден бөлүнүп, бир ээн коктуга көчүп барып, ...
Толук окуу
Wti Like Count
28
Views
683
Бакыт-таалай каякта?

Бакыт-таалай каякта?

Үч бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, ...
Толук окуу
Wti Like Count
161
Views
1965
Эки бир тууган

Эки бир тууган

Илгери бир аял эки уулуна эки жерди бөлүп берет. Балдары бөлүп алган жерине эгин эгип, бак тигишип, жаз-жай бою иштешет ...
Толук окуу
Wti Like Count
51
Views
932
Акылдуу бала

Акылдуу бала

Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал араба-сын токтото калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап, ойноп отуруптур ...
Толук окуу
Wti Like Count
22
Views
1090
Наристе чакта көргөнүм

Наристе чакта көргөнүм

Илгери «бай», «кедей» болуп бөлүнүшөр эле. «Бай» деп өрүшү малга толгон, акчасы, дүнүйө-мүлкү көп, азык-түлүгү ашып-ташкан кишини айта турган. Кээ ...
Толук окуу
Wti Like Count
44
Views
244
Жарык жол

Жарык жол

Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу бол-со, ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам эле. Комуз, кыяк ...
Толук окуу
Wti Like Count
14
Views
577
Балапан

Балапан

Камчыбек экөөбүз токойду аралап баратканыбызда ме-нин бутумдун алдынан ак чымчык «бырп» этип уча качты. Анын артынан экинчиси учуп, туура туштагы ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
205
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
Wti Like Count
68
Views
1547

Турмуштук жомоктор балдарга турмуштук тажрыйбаны көгөзөт, ага акылмандыкты, айкөлдүктү жөнөкөй жана түшүнүктүү формада түшүндүрөт. Алар балаңыздан гармониялуу инсанды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктордун окуялары турмушта болушу мүмкүн­ болуп сезилет, бирок алар чындыкка негизделбейт, жомоктук сүрөттөө жана образ түзүү жолу тандалат. 

Эң негизги жомоктун касиети — окуялуулугу, ошол окуянын кызыктуулугу, түшүнүүгө жеңилдиги. Жомокторду адамдар ушундай болсо деген тилектен улам чыгарган, алардын каармандарынын каршысында кандай кара күчтөр турса да, кыйналып-кысталып жүрүп акыры жеңип чыгат. 

Андыктан да анын башкы каармандары жетим бала, жетим кыз, жалгыз бала, бир кемпир-чал, акылдуу дыйкан, таз бала ж. б. бей-бечаралар болот, алар акыры максат-муратына жетип, «жыргап-куунап» жашап калат. 

Ошондой эле алар балдарды ой жүгүртүүгө жана ойлонууга, фантазияны, кыялданууну, интуицияны жана логиканы өнүктүрөт. Мындай жомоктор баланы туура чечимдерге жана иш-аракеттерге үйрөтөт.

Балага ойлонууга жана чыр-чатактарды чечүүнүн туура жолдорун, кыйынчылыктарды жана коркуу сезимдерин жеңүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет.

Один комментарий к “Турмуштук жомоктор”

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.