Турмуштук жомоктор

Турмуштук жомоктор

Эки бака жана кудук

Эки бака жана кудук

Автору: Эзоп Көлмөдө эки бака жашачу. Жайдын чилдесинде ачуу тийген күндүн астында көлмө соолуп калды. Бакалар башка үй издеп жөнөштү ...
Толук окуу
Views
1434
Алия менен жылкы

Алия менен жылкы

Илгери -илгери бийик тоолордо Алия деген кыз асманды карай берчү экен карай берчү экен. Алия асмандагы булуттарга жетип алып, секирип, ...
Толук окуу
Wti Like Count
295
Views
8958
Каниет кылуу - Илегилек

Каниет кылуу — Илегилек

«Барга ыраазы болбогон азга да каниет кылат» Токойдогу көлдүн суусунда ары-бери басып жүргөн узун буттуу илегилек суу ичинде жүргөн балыктарга ...
Толук окуу
Wti Like Count
7
Views
1793
Адилеттүү болуу - Тузакка түшкөн түлкү

Адилеттүү болуу — Тузакка түшкөн түлкү

«Бирөөгө ор казсан кенири каз. Анткени ага озүн түшүп калышың мүмкүн» Илгери- илгери бир карышкыр бир күнү чон койду кармап ...
Толук окуу
Wti Like Count
37
Views
3074
Бирөөнү маскара кылбоо - Түлкү менен тыйын чычкан

Бирөөнү маскара кылбоо — Түлкү менен тыйын чычкан

«Сен эмнеге күлсөн, айланып ошол нерсе өз башына келет» Чон токойдо бир эмен дарагы өскөн экен. Анын түбүнө түлкү ийин ...
Толук окуу
Wti Like Count
8
Views
1554
Шүгүр келтирүү - Капалуу бала

Шүгүр келтирүү — Капалуу бала

«Колунда барга шүгүр кылбаган, эч качан бактылуу боло албайт» Илгери-илгери эч нерсеге ыраазы болбогон, бир капалуу бала жашаптыр. Ата-энеси анын ...
Толук окуу
Wti Like Count
35
Views
1337
Досту туура тандоо - Аюу менен мергенчинин достугу

Досту туура тандоо — Аюу менен мергенчинин достугу

«Акылдуу дос алыска жетелейт, акылсыз дос жолдон адаштырат» Илгери-илгери бир айылда жаны жай албаган бир мергенчи болгон экен. Ошол мергенчи ...
Толук окуу
Wti Like Count
6
Views
1397
Алданбоо - Чоң эне жана түлкү

Алданбоо — Чоң эне жана түлкү

«Өзүң да алдаба, башкалардын алдаганына да мүмкүнчүлүк бербе» Илгери бир карып калган чоң эне болуптур. Бул чоң эненин бал челеги ...
Толук окуу
Wti Like Count
49
Views
2621
Тартиптүү болуу - Тартиптүү улактар

Тартиптүү болуу — Тартиптүү улактар

«Үй-бүлөө баласына жакшы тарбиядан башка эч нерсе мураска таштабайт» Бир эчки өз уй-бүлөсү менен жангак дарагынын астында жашаптыр. Анын уч ...
Толук окуу
Wti Like Count
16
Views
1711
Өзүмчүлдүк - Өзүмчүл дөө

Өзүмчүлдүк — Өзүмчүл дөө

«Өзүмчүлдүк сүйүүнү өлтүрөт» Илгери бир өлкөдө балдар ээн эркин оюн ойногон кооз аянт бар экен. Ал жерде ойногон балдар гүлдөрдөн ...
Толук окуу
Wti Like Count
201
Views
6512
Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо -  Ач көздүктүн арты

Барга көппөй, жокко чөкпөй жашоо — Ач көздүктүн арты

«Колундагы барга шүгүр кылбасан, береке калбайт» Илгери-илгери бир заманда алыскы бир өлкөдө кембагал үй-бүлө жашаптыр. Алардын эч нерсеси жок болчу ...
Толук окуу
Wti Like Count
13
Views
1200
Колундагынын баркын билүү -  Кемедеги сапар

Колундагынын баркын билүү — Кемедеги сапар

«Колдо бар алтындын баркы жок» Бир падыша жаны алган малайын жанына алып, кемеге чыгыптыр. Малайы болсо биринчи жолу кемеге тушуп ...
Толук окуу
Wti Like Count
74
Views
2830
Соргоктук - Соргок түлкү

Соргоктук — Соргок түлкү

«Чеги менен жеп-ичпеген адам өзүнүн душманы» Илгери-илгери бир токойдо бир тулку жашаптыр. Ал бир куну түрдүү гүлдөрдүн арасында сейилдеп жүргөн ...
Толук окуу
Wti Like Count
7
Views
772
Бироонун ырыскысына залал келмирбе  - Аманат жана ант ичүү

Бироонун ырыскысына залал келмирбе — Аманат жана ант ичүү

«Жөнү жок ант бербегин, анткени анын акыбети катуу» Бир адам досуна ишенип аманат акча берет экен. Ал адам досуна аябай ...
Толук окуу
Wti Like Count
13
Views
701
Жакшылык кылуу - Чабандын достору

Жакшылык кылуу — Чабандын достору

Жакшылык кылуу бактылуулукка алып барат Илгери-илгери өткөн заманда бир шаарда карыган бир адам жашаган экен. Анын бир эле баласы болуп, ...
Толук окуу
Wti Like Count
14
Views
3851

Турмуштук жомоктор балдарга турмуштук тажрыйбаны көгөзөт, ага акылмандыкты, айкөлдүктү жөнөкөй жана түшүнүктүү формада түшүндүрөт. Алар балаңыздан гармониялуу инсанды түзүүгө мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктордун окуялары турмушта болушу мүмкүн­ болуп сезилет, бирок алар чындыкка негизделбейт, жомоктук сүрөттөө жана образ түзүү жолу тандалат. 

Эң негизги жомоктун касиети — окуялуулугу, ошол окуянын кызыктуулугу, түшүнүүгө жеңилдиги. Жомокторду адамдар ушундай болсо деген тилектен улам чыгарган, алардын каармандарынын каршысында кандай кара күчтөр турса да, кыйналып-кысталып жүрүп акыры жеңип чыгат. 

Андыктан да анын башкы каармандары жетим бала, жетим кыз, жалгыз бала, бир кемпир-чал, акылдуу дыйкан, таз бала ж. б. бей-бечаралар болот, алар акыры максат-муратына жетип, «жыргап-куунап» жашап калат. 

Ошондой эле алар балдарды ой жүгүртүүгө жана ойлонууга, фантазияны, кыялданууну, интуицияны жана логиканы өнүктүрөт. Мындай жомоктор баланы туура чечимдерге жана иш-аракеттерге үйрөтөт.

Балага ойлонууга жана чыр-чатактарды чечүүнүн туура жолдорун, кыйынчылыктарды жана коркуу сезимдерин жеңүүнүн жолдорун табууга мүмкүндүк берет.

Турмуштук жомоктор: 13 комментарий

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *