Кыска жомоктор

Күн менен булуттун кармашы

Күн менен булуттун кармашы

Жаз мезгили болчу. Адаттагыдай эле таң эрте ойгонгонКүн нурун чачып:‒ Эки-үч күндөн бери Жер шарын кыдырган жокмун. Кой, бүгүн кыдырбасам ...
Толук окуу
Ууру үкү

Ууру үкү

Илгери бир кедей болуптур. Анын бир коёну, коёндун бирбөжөгү бар экен. Короосунда көлөкө түшүрүп турган кучакжеткис бир күн карама жайдыр-кыштыр ...
Толук окуу
Дарак ыйлайбы?

Дарак ыйлайбы?

Марат ташмылтык жасаганга ылайык ачакей бутак издеп жүрүп, аны үйдүн тушундагы ак кайыңдын төмөнкү бутагынан тапты. Чөнтөгүнөн макисин алып чыгып, ...
Толук окуу
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
БАБА ДЫЙКАН

БАБА ДЫЙКАН

Сары талаа түзүндө,Буудай бышат күзүндө.Жер ширеси данында,Күн иреңи жүзүндө.Ал буудайга эгедер,Баба дыйкан дегендер.Ардакташат алардыАк нанынан жегендер.Бул дүйнөдө Жер улук,Жерди иштеткен ...
Толук окуу
АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

Апендинин эшеги жоголуп кетиптир. Ал абдан кайгыр-ды. Кишилер ага көңүл айтышып: ‒ Кейип-кепчип эмне кыласың, өзүң аман болсоң болду,дагы башкасын ...
Толук окуу
ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эрлан таякесинен суранды:‒ Максат таяке, биздин үйүбүзгө да барып, конок болупкетиңизчи.‒ А мен силердин үйүңөрдү таба аламбы? ‒ таякесижээнин сынап ...
Толук окуу
АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

Үйдө үч күндөн бери электр жарыгы жок. Электри жок шаарда кандай жашоо болмок? Үйдү жылытканда, тамакты бышырган да, үйдүн жарыгы ...
Толук окуу
Чамгыр жомок

Чамгыр жомок

Бир абышка чамгыр отургузат. Чамгыр абдан чоң болот. Абышка чамгырды жулуп алайын десе жерден сурулбайт. Тартып -тартып чыгара албайт. Кемпирин ...
Толук окуу
Каркыра менен түлкү

Каркыра менен түлкү

Каркыра менен түлкү Бир күнү Каркыра уясына келип, чөптүн арасына катып койгон жумурткасын таппай калат. Ары чуркап, бери чуркап жүрүп ...
Толук окуу
Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун ...
Толук окуу
Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты. Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал ачка ...
Толук окуу
Булбул

Булбул

Булбул аудиосун угуу Байыркы заманда бир чал булбул менен дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү ...
Толук окуу
Ырыстуу

Ырыстуу

Алыс-алыс жакта, асман менен жер ашташкан аймакта, көгүлтүр тоолордун этегинде, кереметтүү сүт көл жээгинде бир бала жашаптыр. Ал баланын бою ...
Толук окуу
Алмашуу

Алмашуу

Чал-кемпир жашаптыр. Экөөнүн тирлиги кепедей үйдө өтчү экен. Жерлери да кенедей, короолорунда кирип-чыгар чычкак улак болбоптур. Анык итке минген муңдуу ...
Толук окуу

Кыскача жомоктор балдардын бейпилдигин жана жакшы уйкусун камсыз кылат. Мындай жомокторду кичинекей балдарга окуп берсе жакшы болот.