Кыргыз эл жомоктору 1

Кыргыз эл жомоктору

Бакыт-таалай каякта?

Бакыт-таалай каякта?

Үч бир тууган болуптур. Ата-энесинен эрте жетим калышат экен. Балдар эр жетип чоңоюп, өз алдыларынча оокат кылып, үй-жай күтүүгө аракеттенишип, ...
Толук окуу
Бала жана ак куулар

Бала жана ак куулар

Бала: ‒ Ай, ак куулар, ак куулар, Асман, көлдө шат курар. Барбы сүйгөн ишиңер,Барбы өнөр күчүңөр, Баркын билип жактырар?Ак куулар: ...
Толук окуу
Кумурска менен жалкоо

Кумурска менен жалкоо

Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери бир Жаталак деген жалкоо адам жашаган экен. Аны бир ишке жумшаса ...
Толук окуу
Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр аудиосун угуу Илгери-илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жылы жашап, тар ийинге ...
Толук окуу
Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр

Түлкү менен карышкыр Бир күнү түлкү куйругун булактатып, тилин саландатып, ээн жерде келе жатып, жалгыз аяк жолдун таманында жаткан койдун ...
Толук окуу
Аю менен чиркей

Аю менен чиркей

Аю менен чиркей аудиосун угуу Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан ...
Толук окуу
Күкүк менен зейнеп

Күкүк менен зейнеп

Күкүк менен зейнеп аудиосун угуу Илгери-илгери бир куш жыгачтын башына уя салып, эки балапан чыгарат. Ал балапандардын биринин аты – ...
Толук окуу
Булбул

Булбул

Булбул аудиосун угуу Байыркы заманда бир чал булбул менен дос болуптур. Чал мергенчи да, комузчу да экен. Ал ар күнү ...
Толук окуу
Эки улак

Эки улак

Эки улак аудиосун угуу Ак улак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп тынбай, жан жактарын каранып секиришет. Бир жагында ...
Толук окуу
Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр аудиосун угуу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу — төртөө жолдош бодду. Тапканын ортого салып, оокат кылмакка убада ...
Толук окуу
Арстан күчүгүн асыраган мышык

Арстан күчүгүн асыраган мышык

Арстан күчүгүн асыраган мышык аудиосун угуу Бир мышык каңгып жүрүп өлүп жаткан арстанга жолугат да, анын жетим калган күчүгүн бооруна ...
Толук окуу
Асан менен Үсөн

Асан менен Үсөн

Аудиосун угуу Илгери, илгери бир чал-кемпирдин Асан, Үсөн деген эки баласы бар экен. Бир күнү чал отун алып жүрсө, калың ...
Толук окуу
Рум падыша менен турум падыша

Рум падыша менен турум падыша

Рум падыша менен турум падыша аудиосун угуу Илгери, илгери бир Турум деген падышанын баласы куш салып кечинде үйүнө кайра келатса, ...
Толук окуу
Алтын шакек

Алтын шакек

Аудиосун угуу Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен. Бир күнү чал «баламды бир сынайынчы» деп, жыйырма тыйын берип ...
Толук окуу
Наабат

Наабат

Наабат аудиосун угуу Илгери өткөн заманда Азил деген кан өзүнүн акылдуулугу менен элин жакшы башкарып, бейпил убак менен эли куунап- ...
Толук окуу

Кыргыз эл жомоктору бир нече муундагы балдарды тарбиялап келген, анткени алар ар дайым кызыктуу, пайдалуу болгон. Балага ата-бабалардын салт-санаасы жана жашоосу жөнүндө билим берүүнүн эң жакшы жолу.

Бул баракчада кыргыз эл жомокторун балдарңызга окуп берсеңиз болот. Бул жомоктор илимий жана популярдуу жыйнактардан тандалып алынган.