Тата Улан карындаш mp3 угуу

Тата Улан карындаш тексти

«Кап» этпесе угуп койчу мындай болгон окуя,
Чындык болбос калп нерседей жай айтылган акыя.
Көгүчкөндөр учуп жүрөт бир айылда тыптынч,
Жан көрүнбөйт тегеректе болуп турса чак туш.
Эшикке чыкты бир карындаш кызыл өтүк кийген,
Сулуу чырай келбетине ишенгенин билген.
Шаарды көздөй сапар алды саркеч сумка асынган,
Кандай болот келечеги тагдырына таарынган.
Чимирилип ылдый түшөт кызыл сары жалбырак,
Көздөн агат жаш куюлуп көкүрөккө тамчылап.
Кабак бүркөп кейип-кейип калаа көздөй келатат,
Үйдөн качып уруш менен эркиндикке баратат.
Өрүп жүргөн жибек чачты белге таштап чачты,
«Өзүм түзөм өз жашоомду!» – деп кыйкырып качты, —
«Мен түшүнгөн өмүр жарды издештирип табамын,
Өзүм деле сулуу кызмын жакканымды чабамын!»Бул жашоодо баары болот капа болбо карындаш,
Түз узасан тез жетесин жоолук азды кайып каш.
Бактылуулукту эңсейсин жолок болгон асыл таш,
Оозду чүйрүп: — «Жебейм дейсиң!» — суусап алды кашыкташ.
«Бул жашоого жеткен арман Кудай өзү кечирсин,
Турмушуңда өзүң карман ката сенден кетпесин!»
Деп айтчу эле сага энең күндө мээңди жегенде,
Сен укпадын аны деги: — «Билем, билем!» – дедиң сен.Титиреген эриндериң муздадыбы таштан,
«Сүйөм, сүйөм, сүйөм!» – дедиң, сылаттырып чачтан.
Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң,
«Күйөм, күйөм, күйөм!» – дедиң. Күйүп кеттиң, кор болдуң.
Титиреген эриндериң муздадыбы таштан,
«Сүйөм, сүйөм, сүйөм!» – дедиң, сылаттырып чачтан.
Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң,
» Күйөм, күйөм, күйөм!» – дедиң . Күйүп кеттиң, кор болдун.Сейил бакта эс алганда көрүп калдым ал кызды,
Дарак сүйөп жалгызданып, көктү тиктеп жалынды.
Көзүң тузун кошо жууду өксүп-өксүп ыйлаган,
«Не болду?» – деп сурангандан тилим барбай кармалган.
Ыйдын ачуу добушуна денем бою кысылып,
Не дээримди билбей калдым сөзүм тилге кыпчылып.
Оюм кетти жаман жакка. «Ташталдымбы бечара?!»
Оюнчуктай оюн болдуң булгандыңбы таптаза.
Алдандыңбы таттуу сөзгө бир максатты көздөгөн,
Сүйүүң күйүү болуп кетти капилеттен күтпөгөн.
Өзүң назик, ишенчээксиң! Не көздөйсүң бул жолду,
Акыл келет тайгаланып ыйлап бүтүп бирге өлдү.
Не кыл дейсиң азыр турмуш бүт жагынан бузулган,
Арам нерсе мода болуп, жаман жолго алпарган.
Төштү ачып суктандырып, чакырасың шайтанды,
Жакын келип денең менен, өзүң баштап жаманды.
О шайтаның качып! Чапташтырган эй заман,
Сен жактырган нерселерди териштирсең бүт жалган.
Сактап жүргүн жеңил болбой кыздыгыңды намысты,
Кол тийгизбе ойноктобой сылаттырып чачыңды.
Сен сөздөрдү туура түшүн эрке боюң актабайм,
Менде да бар карышдашым ага жаман каалабайм.Бул жашоодо баары болот капа болбо карындаш,
Түз узасан тез жетесин жоолук азды кайып каш.
Бактылуулукту энсейсиң жөлөк болгон асыл таш,
Оозду чүйрүп: — «Жебейм дейсиң!» — суусап алды кашыкташ.
«Бул жашоого жеткен арман Кудай озу кечирсин,
Турмушуңда өзүң карман ката сенден кетпесин!»
Деп айтчу эле сага энең күндө мээңди жегенде,
Сен укпадың аны деги: — «Билем, билем!» – дедиң сен. Титиреген эриндериң муздадыбы таштан,
«Сүйөм, сүйөм, сүйөм!» – дедиң, сылаттырып чачтан.
Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң,
«Күйөм, күйөм, күйөм!» – дедиң. Күйүп кеттиң, кор болдуң.
Титиреген эриндериң муздадыбы таштан,
«Сүйөм, сүйөм, сүйөм!» – дедиң , сылаттырып чачтан.
Өзүң эле ысып турган кучагына жолодуң,
«Күйөм, күйөм, күйөм!» – дедиң. Күйүп кеттиң, кор болдуң.

Мирбек Атабеков сени сүйөм mp3 угуу

Мирбек Атабеков сени сүйөм тексти

Жылмайып мени карасаң,
Жылуулук сезим ар дайым сезилет.
Жүрөгүмдө сен жаралсаң,
Кубанычка батып ойлорумда сен.
Кайра-кайра сени эстеп,
Махабаттын булагына малынып.
Кара-кайра сени эстеп,
Кучагыма келчи, жаным.

Кайырма:
Сени сүйөм, чын жүрөгүмдөн,
Көздөрүнө жалынам.
Сени сүйөм, чын жүрөгүмдөн,
Көрбөй калсам сагынам.
Жүрөгүмдүн дарысы,
Көңүлүмдүн баарысы.
Жагымдуу көз карашы,
Жүрөлүчү жарашып.

Кылыктанган көздөрүңө,
Кызыктырып жан дүйнөмдү кайрадан.
Кусалыкка алдырбачы,
Жалгыздыкка калтырбай мени.
Кайра-кайра сени эстеп,
Махабаттын булагына малынып.
Кара-кайра сени эстеп,
Кучагыма келчи, жаным.

Мирбек Атабеков сени сүйөм караоке

Мирбек Атабеков энекем ай mp3 угуу

Мирбек Атабеков энекем ай тексти

Кааранына зар мен ардайым
Карегин кайгы баспай күлүп турса айдайым
Эркелетип сен кучак жайып
Каражан канча жашка чыкса дагы балакайын
Энекем ай, таза аккан суудай
Таң аткан нурдай эрте элеби кеч киреби
Берекем ай, зам замдан уртам
Сагынган уулуңдан
Кейибе эч бир эми
Мээримиңе зар апакем ай
Жүрөгүм сага тартып көзүм артып жете албай
Ымыркайың ыйлай ыйлай
Канча күн уктатпадың уйкуларың мага арнап
Энекем ай таза аккан суудай
Таң аткан нурдай эрте элеби кеч киреби
Берекем ай, зам замдан уртам
Сагынган уулуңдан
Кейибе эч бир эми

Мирбек Атабеков энекем ай караоке

Мирбек Атабеков энекем ай клип

Мирбек Атабеков жыргалымсын mp3 угуу

Мирбек Атабеков жыргалымсын тексти

Ойлогон ойду тыя албай

Үмүттүн баарын кый албай

Жүрөсүң дале шок болуп

Билмексен болуп уялбай

Кайырма:

Сен менин айдай сулуу жыргалымсың

Демдеги толкунданган ырларымсың

Сүйүүмдү ээлеп алган кандай жансың

Койсоңчу жанды кыйнабай

Ойломойунча туралбай

Илинген тордон чыгалбай

Обу жок сөздү кеп кылып

Ойунчук кылып кыйнаба, кыйнаба…

Кайырма:

Ай жүзүң тунук бул кандай

Жүрөсүң кантип булганбай

Татсамбы деймин даамынды

Табышмагыңдан кур калбай

Кур калбай

Кайырма:

Мирбек Атабеков жыргалымсын караоке

Мирбек Атабеков жыргалымсын клип

Мирбек Атабеков бай болгом mp3 угуу

Мирбек Атабеков бай болгом тексти

Мен да бай болгом, чоң болгом
Чөнтөккө акча жык толгон
Жанымда досторум көп эле
Күлүп ойногон…
Көнүмүш адатымды койбоптурмун
Берилген ырыскыма тойбоптурмун
Түбөлүк жашай берем дегенсип
Ойлоптурмун… 
Дагы, дагы, чыда кичине
Өтөр, кетер бул күндөрүң дечү эле
Чыдай берем, чыдай берем а бирок
Бүтпөйт эч эле… 
А мына, мына колдо турат дегенче
Кармагыча учуп кетет бир кезде
Чыдай берем, чыдай берем а бирок
Бүтпөйт эч эле…
Туй Ата… 
Ага тай деп сулуу кыздар жүрчү эле
Мен күлсөм кошоматчылар күлчү эле
Мактаган сайын дардаңдаарымды,
Баары билчү эле
Бул байлыгым бүтпөчүдөй
Дептирмин…
Карапайым эл ырысын жептирмин
Жаман иштин кайтып кайра келеерин
Билбептирмин… 
Дагы, дагы, чыда кичине
Өтөр, кетер бул күндөрүң дечү эле
Чыдай берем, чыдай берем а бирок
Бутпөйт эч эле… 
А мына, мына колдо турат дегенче
Кармагыча учуп кетет бир кезде
Үмүт кылам, үмүт кылам а бирок
Бүтпөйт эч эле…
Туй Ата…
Туй Ата… 
Мен да бай болгом, чоң болгом… Эх…
Чөнтөкө акча жык толгон… Ай…
Жанымда досторум көп эле…
Туй Ата…
Ага тай деп сулуу кыздар жүрчү эле…
Ой-ой-ой…
Мен күлсөм кошоматчылар күлчү эле…
Эх-эх-эх… 
Дагы, дагы, дагы чыда кичине
Өтөр, кетер бул күндөрүң дечү эле
Чыдай берем, чыдай берем а бирок
Бүтпөйт эч эле… 
А мына, мына колдо турат дегенче
Кармагыча учуп кетет бир кезде
Бирок үмүт кылам ал күндөрүм баары бир
Келет тез эле…
Туй Ата…

Мирбек Атабеков бай болгом клип

Мирбек Атабеков мен сени сүйөм, өмүр mp3 угуу

Мирбек Атабеков мен сени сүйөм, өмүр тексти

Өмүр, багытым таппай издеп күйүп-жансам да,
Өмүр, тагдырда жан үрөп мен өңдөн азсам да.
Өмүр, бакытты азап жандап түйшүк тартсам да.
Мен сени сүйөм, өмүр,
Мен сени сүйөм, өмүр…

Кайырма:
Алдымдан азгырып чакырдың, ай,
Алдың го жаштыктын жазын далай.
Антсең да сыйлоого акым бар, ай,
Мен сени сүйөм, өмүр…
Берерин билбеймин али эртеңдин,
Тирүүлүк билигин араң тердим
Тар жолдо миң аксап, жүз күйсөм да,
Мен сени сүйөм, өмүр…

Өмүр, жетерде бийиктикке кулап калсам да,
Өмүр, өйдөлөп кайра турар кубат алсам да.
Өмүр, алдыңа далай сынып ыйлап барсам да,
Мен сени сүйөм, өмүр,
Мен сени сүйөм, өмүр…

Кайырма:

Өмүр, күз болуп салдың мени сагынычтарга,
Өмүр, учурдуң кээде ак кар бурганактарга.
Өмүр, көктөмдөй сага бирок али куштармын.
Мен сени сүйөм, өмүр,
Мен сени сүйөм, өмүр…

Кайырма:

Мирбек Атабеков мен сени сүйөм, өмүр караоке

Мирбек Атабеков мен сени сүйөм, өмүр клип

Мирбек Атабеков сени көрбөй mp3 угуу

Мирбек Атабеков сени көрбөй тексти

Көк асманда жамгыр болуп төгүлгөндө
Улуттардан капысынан бөлүнгөндө
Кайык сымал толкундардан жалгыз калган
Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй

Көк асманга жамгыр болуп төгүлгөндө
Булуттардан капысынан бөлүнгөндө
Жомоктой өтүп өмүр өмүр кайрылбайт
Жоготкон күнүң кайра табылбайт
Кайра табылбайт
Байлыгын бербейт баарын турмушта
Бакыттын бийик учкан куш тура
Учкан куш тура
Көк асманга жамгыр болуп төгүлгөндө
Булуттардан капысынан бөлүнгөндө
Кайык сымал толкундардан жалгыз калган
Өткүм келбейт бул өмүрдө сени көрбөй

Жомоктой өтүп өмүр кайрылбайт
Жоготкон күнүң кайра табылбайт,
Кайра табылбайт
Байлыгын бербейт баарын турмушта
Бакыттын бийик учкан куш тура, учкан куш тура

Мирбек Атабеков сени көрбой караоке

Мирбек Атабеков сени көрбөй клип

Мирбек Атабеков жалынам mp3 угуу

Мирбек Атабеков жалынам тексти

Илебин өрттөп барам
Эрмебей көзүн карайм
Жамалың периштедей
Жайылып аппак каннат
Тазасың ааруу таңдай
Тамшанткан таттуу балдай
Алтыным алмаштырбайм
Жалгызымсын толгон айдай

Кайырма

Суранамын жалынам
Сен кетпечи жанымдан
Сезимдерим сага болгон
Таттуу экен баарынан

Жыйнаган бактым болчу
Жылыткан сайын толчу
Гүл жыттанган гүлзар болсоң
Булбул болуп мага кончу
Себепсин жан ырыма
Жетээрмин кадырына
Ырыс менен сага кошкон
Ыраазымын тагдырыма

Кайырма

Мирбек Атабеков жалынам караоке

Мирбек Атабеков жалынам клип

Мирбек Атабеков мурас mp3 угуу

Мирбек Атабеков мурас тексти

Айтамын гана ээй,
Атадан гана калган мурасты.
Жаңырып заман, эй,
Жаңы муун баба салтын улантты.

Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен,
Эч тарыхтан өчпөй жыл өтсүн.
Кайратыңдан жанбаган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
Өмүрүн берген бизге
Канча адам э-эй-и-ий?

Ташта изи калган кыргызымдын.
Бириң кеттиң алыска,
Бириң жетти жылдызга.
Бириң жарап намыска,
Бири-бириңден талашпа.

Арнагам гана, эй,
Жериме чындап өчпөс эмгекти.
Баатырлар гана, эй,
Байыртан буруп тынчтык элдешти.

Намысын бийик сактаган эл,
Добушун угуп тыңдап жүрөктүн.
Кадырын туюп барктанам мен
Эч тарыхтан өчпөй жыл өтсүн.
Кайратыңдан жанбаган,
Калың элди барктаган.
Эгемендикти энчилеп
Өмүрүн берген бизге
Канча адам э-эй-и-ий?

Ташта изи калган кыргызымдын.
Бириң кеттиң алыска,
Бириң жетти жылдызга.
Бириң жарап намыска,
Бири-бириңден талашпа.

Мирбек Атабеков мурас караоке

Мирбек Атабеков мурас клип

ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ

Мирбек Атабеков аппак сүйүү mp3 угуу

Мирбек Атабеков аппак сүйүү тексти

Бабалардан калган турмуш ыргагы

Бул жашоонун көркү көңүл ачууда

Өмүр шаңы экөөбүзгө тең орток ай

Сен туш болдуң жаным көңүл назына

Сенсиз көрккө келбейт

Жазгы тентек желдей

Жансыз күндөр өттү баасы ирмемдей

Билчи жаным билчи

Жан дүйнөмө кирчи

Сени күткөн бакыт эшигин ачып киргендей

Бир берилген шаттуу өмүрдө

Кир кетпесин аруу көңүлгө

Бул жашоодо өкүнүүлөр аз болор ай

Ак куу мисал сүзсөк жаштык көлүндө

Бул өмүрлөр өткөн өтө да берет

Конок сымал коомай карап турсаң да

Максаттардын сересине умтулуп ай

Ай жылдызга сермеп колду сунсаң да

Назик көркү гүлдөй

Керемети күндөй

Чоң сүйүүгө жолугунуу тилеймин

Өмүр наркы бизден көңүл наркы бизден

Майда адамдар майда сүйгөндөй майда сүйбөйлү

Чындык ошол жашоо шартында

Эмне жетсин бийик арзууга

Мен да сага аппак сүйүү берейин ай

Сен да мага аппак сүйүү тартуула

Мен да сага аппак сүйүү берейин ай

Сен өзүңдү мага бүтүн тартуула

Мирбек Атабеков аппак сүйүү караоке