Жомоктор

Кыргызча жомоктор

Баардык жомоктор

Алия менен жылкы

Алия менен жылкы

Илгери -илгери бийик тоолордо Алия деген кыз асманды карай берчү экен карай берчү экен. Алия асмандагы булуттарга жетип алып, секирип, кармалап, оонап ойногусу келчү экен ...
Толук окуу
Wti Like Count
200
Views
3064
Каниет кылуу - Илегилек

Каниет кылуу — Илегилек

«Барга ыраазы болбогон азга да каниет кылат» Токойдогу көлдүн суусунда ары-бери басып жүргөн узун буттуу илегилек суу ичинде жүргөн балыктарга тамшана карап отурса, бир маалда ...
Толук окуу
Wti Like Count
6
Views
1188
Адилеттүү болуу - Тузакка түшкөн түлкү

Адилеттүү болуу — Тузакка түшкөн түлкү

«Бирөөгө ор казсан кенири каз. Анткени ага озүн түшүп калышың мүмкүн» Илгери- илгери бир карышкыр бир күнү чон койду кармап алып, аны ийинине киргизип алат ...
Толук окуу
Wti Like Count
37
Views
1729
Шүгүр келтирүү - Капалуу бала

Шүгүр келтирүү — Капалуу бала

«Колунда барга шүгүр кылбаган, эч качан бактылуу боло албайт» Илгери-илгери эч нерсеге ыраазы болбогон, бир капалуу бала жашаптыр. Ата-энеси анын бактылуу болуусу үчүн ар түрдүү ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
419
Сыр сактоо - Айылдык кембагалдын ун кабы

Сыр сактоо — Айылдык кембагалдын ун кабы

«Сырга бек, убадага так бол» Илгери-илгери бир заманда бир айылда кембагал адам жашаптыр. Ушунчалык кембагал болгондуктан, кээде жегенге да эч нерсе таппай калган күндөрү да ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
220
Текебер болбо - Ала карга

Текебер болбо — Ала карга

«Бой көтөргөн акмакты эч ким сүйбөйт» Илгери-илгери бир заманда бир ала карга жашаптыр. Башка ала каргалардан айырмаланып, ал аябай чоң экен. Ошондуктан, ал башкаларды кемсинтип, ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
274
Ишенимдүү болуу - Мышык менен күчүктүн достугу

Ишенимдүү болуу — Мышык менен күчүктүн достугу

«Кыянатчылык достук байланышты үзөт» Бир өлкөдө бактылуу үй-бүлө жашаптыр. Ал үй-бүлөнүн сыйкырдуу шакеги бар экен. Бир күнү ал шакекти жубайлар жоготуп алышат экен. Шакекти жоготкондон ...
Толук окуу
Wti Like Count
42
Views
1369
Улуулардын сөзүн угуу - Сөз укпас Алинин башынан өткөн окуясы

Улуулардын сөзүн угуу — Сөз укпас Алинин башынан өткөн окуясы

«Бир жолу калп айтсаң, ишенимден ажырайсың» Бир күнү Алинин апасы кечки келе турган коноктор үчүн даярдык көрө баштайт. Тамактарды жасоо үчүн Алиге тыштагы бакчадан отун ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
144
Сыпаа болуу - Периштенин белеги

Сыпаа болуу — Периштенин белеги

«Туура бассан жолунда, жакшылык конот башына» Бир отунчу бир күнү эрте менен балтасын жоготуп алат. Үй-бүлөсүн ошол балта менен баккандыктан, анын жоголгонуна аябай кейип-кепчийт. Башка ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
139
Бирөөнү маскара кылбоо - Түлкү менен тыйын чычкан

Бирөөнү маскара кылбоо — Түлкү менен тыйын чычкан

«Сен эмнеге күлсөн, айланып ошол нерсе өз башына келет» Чон токойдо бир эмен дарагы өскөн экен. Анын түбүнө түлкү ийин салса, үстүне тыйын чычкан уя ...
Толук окуу
Wti Like Count
8
Views
932
Улууларды сыйлоо - Жыгач табак

Улууларды сыйлоо — Жыгач табак

«Атана кандай сый көрсөтсөң уулундан ошондой сый көрөсүн» Илгери-илгери бир замандарда уул-келини менен бирге жашаган бир карыя болуптур. Карыя өтө карыгандыктан кулактары укпай, көздөрү да ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
178
Чынчыл болуу - Аманат шакек

Чынчыл болуу — Аманат шакек

«Калптын казаны кайнабайт» Илгери-илгери бир заманда сотко арызданган эки киши келиптир. Алар ачууланышып, бири-бирине жиндери келип алышкан эле. Соттун алдына келишкенде картайып калган киши сөз ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
176
Достук жана жардамдашуy - Карышкыр менен иттин достугу

Достук жана жардамдашуy — Карышкыр менен иттин достугу

«Чыныгы достук кыйынчылык учурда билинет» Ит менен карышкыр бир күнү токойдо жолугуп калышат. Карышкыр аябай ооруп турган эле. Ал ушунчалык ооругандыктан үнү да чыкпай калган ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
334
Шүгүр келтирүү - Капалуу бала

Шүгүр келтирүү — Капалуу бала

«Колунда барга шүгүр кылбаган, эч качан бактылуу боло албайт» Илгери-илгери эч нерсеге ыраазы болбогон, бир капалуу бала жашаптыр. Ата-энеси анын бактылуу болуусу үчүн ар түрдүү ...
Толук окуу
Wti Like Count
33
Views
753
Бош убакытты туура пайдалануу - Эмгекчил чычкан

Бош убакытты туура пайдалануу — Эмгекчил чычкан

«Бүгүнкү ишинди эртенкиге калтырба» Илгери-илгери өткөн заманда бир талаа чычканы жашаптыр. Ал күнүгө дан кампасын толтуруу менен алек болчу экен. Бул чычкан илгери бир таап ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
225

Жомоктор алфавит боюнча

Бүгүнкү 10 популярдуу жомоктор

Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Жомоктор элдик ооз эки чыгармалык менен бирге пайда болгон жана ата-бабаларыбыз жомок аркылуу балдарына таалим-тарбия бере алган.