Жомоктор

Кыргызча жомоктор

Баардык жомоктор

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

Илгери өткөн заманда бала хан болуптур. Жашында такка отуруп, өзүнчө сурак жүргүзүп турганы үчүн ал Балахан деген атка конот. Күндөрдүн биринде ал карамагындагы элди чакыртып, ...
Толук окуу
Wti Like Count
12
Views
255
Кырк калп жомок

Кырк калп жомок

Илгеринин илгери заманында Тилехан залим хан болгон экен. Ал бир күнүотуруп өзүнчө жинденип, кан ичмейи кармаптыр да, мындай өкүм жарыялаптыр:— «Ким кырк калп айтып берсе, ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
389
Атанын керээзи жомок

Атанын керээзи жомок

Ач экен, ток экен, бар экен, жок экен, бир чал-кемпир бар экен. Чалдын үч уулу болуптур. Чал бир күнү ооруп дарманы куруп акыры өлүмгө моюн ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
183
Чыпалак бала

Чыпалак бала

Бар экен, жок экен бир кемпир-чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Чыпалак деген бала чыпалактай эле болгон экен. Чыпалак балтыркандын жалбырагына көкөлөп уктап жатса, ошол ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
116
Атанын осуяты жомок

Атанын осуяты жомок

Илгери-илгери бир Абдылда аттуу ото кайрымдуу колу ачык, ээримдүү, берешен, адилеттикти сүйгөн, кадыр-барктуу бай дам жашап, ал эч бир адамды куру-кол калтырбастан, ар дайым адамдарга ...
Толук окуу
Wti Like Count
21
Views
351
Сырдуу сака

Сырдуу сака

Илгери бир кедейдин баласы байдын баласы менен чүкө ойноп жатып, чүкөлөрүнүн баарын байдын баласына уттуруп жиберет. Жалгыз сакасын кармап алып ыйлап отурса, көз жашы сакасына ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
178
Тулку менен Кене

Тулку менен Кене

Тулку менен Кене дос болушат. Жаз келип, жер айдоо башталат. Тулку менен Кене да эгин айдамакчы болушат. Талаада Кене жалгыз озу иштейт, а Тулку ар ...
Толук окуу
Wti Like Count
7
Views
151
Атадан калган туяк (аңгемеден үзунду)

Атадан калган туяк (аңгемеден үзунду)

Кашарда... Күндөрдүн биринде чон кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу. Аны элден мурун эле Авалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздап: - Кино келди! Тигинекей ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
24
Эненин журогу

Эненин журогу

Балдары жем талашып тыбырчылап, Жем издеп эне чымчык кеткен ыраак. Ангыча темир канат бир балапан, Уядан учуп түштү жерге кулап. Сук болчу, башкалардан жеткен жемсээк, ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
213
КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ

КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ

Илгери, эчак өткөн бир заманда, Чокусу көк тиреген Тянь-Шанда, Жашаптыр тогуз уулдуу бир акылман, Тогузу тогуз азап шордуу жанга. Карашып тогуз уулу тогуз жакты, Тоосунан ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
265
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)

Бул жомок эзелки окуя. Атам заманда, жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Эне-Сай деген өзөндүн ...
Толук окуу
Wti Like Count
33
Views
311
ЖЕТИМ МЕНЕН СЫЙКЫРЧЫ

ЖЕТИМ МЕНЕН СЫЙКЫРЧЫ

Бир жесир эски чакта болгон карып, Адам жок бул карыпты алган багып. Жарынан айлык бала бойдо калган, Уул тапты аман-эсен көзүн жарып. Бул шордуу далай ...
Толук окуу
Wti Like Count
30
Views
237
Өнөрлүү бала (Кыргыз эл жомогу)

Өнөрлүү бала (Кыргыз эл жомогу)

Илгери өткөн заманда бир кан болуптур. Ал кандын жалгыз кызы бар экен. Ал сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу болуптур. Күндөрдүн биринде кандын төрт тулпарын ...
Толук окуу
Wti Like Count
46
Views
637
Чарбактын жаралышы

Чарбактын жаралышы

‒ О, кайран бабаларым! ‒ деди карыя эми ошол сагыз-ган конгон касек өрүктү карап. ‒ Атам Дөөлөт уста тиккен өрүк.Кемпир да көңүл бөлүп угуп турду.‒ ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
181
Муз чолпу

Муз чолпу

Апасынын туулган күнү келип калды, бирок Алектин ага белек алганга акчасы жок эле. Ал тургай, ал үчүн майрамдоого да үйдө акча жок болчу. ‒ Эч ...
Толук окуу
Wti Like Count
108
Views
221

Жомоктор алфавит боюнча

Бүгүнкү 10 популярдуу жомоктор

Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Жомоктор элдик ооз эки чыгармалык менен бирге пайда болгон жана ата-бабаларыбыз жомок аркылуу балдарына таалим-тарбия бере алган.