Жомоктор

Кыргызча жомоктор

Баардык жомоктор

Кызыл топу (Красная шапочка) аудиокитеп

Кызыл топу (Красная шапочка) аудиокитеп

Чарльз Перронун Кызыл топу (Красная шапочка) жомогу дүйнө жүзүндөгү эң белгилүү жомоктордун бири. Кыздын башынан көп окуя өтөт жана көп нерсени үйрөтөт. Чоң энеге болгон ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
124
Сарымсак байдын өлүмү (насыят -жомок)

Сарымсак байдын өлүмү (насыят -жомок)

Илгери-илгери өткөн заманда, Сарымсак деген бай болуптур. Сарымсак байдын койлору ушунчалык көптүгүнөн. Ал койлорго Сарымсак байдын өзүнүн так эсеби жеткен эмес дешет. Маселен, анын койлору ...
Толук окуу
Wti Like Count
9
Views
274
Ата-бала (жомок-аңгеме)

Ата-бала (жомок-аңгеме)

Илгөри-илгөри өткөн заманда, бир чалдын картайганда көргөн жападан жалгыз уулу болуптур. Атасы жалгыз уулун ушунчалык жакшы көргөндүктөн, аны жанынан карыш чыгарчу эмес. "Уулум эл таанысын, ...
Толук окуу
Wti Like Count
7
Views
239
Карышкыр менен бээ

Карышкыр менен бээ

Карышкыр ачка болучу. Кулун ээрчитип оттоп жүргөн бээнин жанына келип, шилекейин чубуртту: “Кулундун эти кандай гана таттуу! Мага мунуңду сатпайсыңбы?" - деп кайрылды бээге.Албетте, - ...
Толук окуу
Wti Like Count
56
Views
186
Мактанчаак тулку

Мактанчаак тулку

Куу түлкү келдүн жээгинде жойлоп журуп, татынакай чапан таап алды. Ал чапанды кийип көрсө, өзүнө эң эле чак экен.Аны кийгенден кийин көлдү жакалап жайкалып басып ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
131
АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

АЛТЫН КУМУРА ЖОМОК

Илгери өткөн заманда бала хан болуптур. Жашында такка отуруп, өзүнчө сурак жүргүзүп турганы үчүн ал Балахан деген атка конот. Күндөрдүн биринде ал карамагындагы элди чакыртып, ...
Толук окуу
Wti Like Count
97
Views
2079
Кырк калп жомок

Кырк калп жомок

Илгеринин илгери заманында Тилехан залим хан болгон экен. Ал бир күнүотуруп өзүнчө жинденип, кан ичмейи кармаптыр да, мындай өкүм жарыялаптыр:— «Ким кырк калп айтып берсе, ...
Толук окуу
Wti Like Count
211
Views
4305
Атанын керээзи жомок

Атанын керээзи жомок

Ач экен, ток экен, бар экен, жок экен, бир чал-кемпир бар экен. Чалдын үч уулу болуптур. Чал бир күнү ооруп дарманы куруп акыры өлүмгө моюн ...
Толук окуу
Wti Like Count
229
Views
1936
Чыпалак бала

Чыпалак бала

Бар экен, жок экен бир кемпир-чалдын бою чыпалактай баласы бар экен. Чыпалак деген бала чыпалактай эле болгон экен. Чыпалак балтыркандын жалбырагына көкөлөп уктап жатса, ошол ...
Толук окуу
Wti Like Count
60
Views
1091
Атанын осуяты жомок

Атанын осуяты жомок

Илгери-илгери бир Абдылда аттуу ото кайрымдуу колу ачык, ээримдүү, берешен, адилеттикти сүйгөн, кадыр-барктуу бай дам жашап, ал эч бир адамды куру-кол калтырбастан, ар дайым адамдарга ...
Толук окуу
Wti Like Count
33
Views
2135
Сырдуу сака

Сырдуу сака

Илгери бир кедейдин баласы байдын баласы менен чүкө ойноп жатып, чүкөлөрүнүн баарын байдын баласына уттуруп жиберет. Жалгыз сакасын кармап алып ыйлап отурса, көз жашы сакасына ...
Толук окуу
Wti Like Count
213
Views
1335
Тулку менен Кене

Тулку менен Кене

Тулку менен Кене дос болушат. Жаз келип, жер айдоо башталат. Тулку менен Кене да эгин айдамакчы болушат. Талаада Кене жалгыз озу иштейт, а Тулку ар ...
Толук окуу
Wti Like Count
253
Views
1168
Атадан калган туяк (аңгемеден үзунду)

Атадан калган туяк (аңгемеден үзунду)

Кашарда... Күндөрдүн биринде чон кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу. Аны элден мурун эле Авалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздап: - Кино келди! Тигинекей ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
242
Эненин журогу

Эненин журогу

Балдары жем талашып тыбырчылап, Жем издеп эне чымчык кеткен ыраак. Ангыча темир канат бир балапан, Уядан учуп түштү жерге кулап. Сук болчу, башкалардан жеткен жемсээк, ...
Толук окуу
Wti Like Count
44
Views
1440

Жомоктор алфавит боюнча

Бүгүнкү 10 популярдуу жомоктор

Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Жомоктор элдик ооз эки чыгармалык менен бирге пайда болгон жана ата-бабаларыбыз жомок аркылуу балдарына таалим-тарбия бере алган.