Жомоктор

Кыргызча жомоктор

Баардык жомоктор

Текердик - Түлкү менен мышык

Текердик — Түлкү менен мышык

«Жөнөкөй киши жолдуу киши» Адам деген өтө манчыркап, бой көтөрсө акыры жаман болоорун билесиңерби?.. Мына бул түлкү менен мышыктын окуясы дал ушул суроого жооп берет ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
19
Биримдик - Ким эн күчтүү?

Биримдик — Ким эн күчтүү?

«Күч бирдикте» Илгери-илгери бир картан эне жашаптыр. Анын алдуу күчтүү алты баласы болуптур. Ал эненин түгөнбөгөн кайгы-капасы бар эле. Анын кайгысына эртели-кеч алты баласынын мушташы, ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
34
Сезге муруу - Жакшылыктын периштеси

Сезге муруу — Жакшылыктын периштеси

«Жакшы адам ар дайым сезуне турат» Илгери-илгери бир адам жашаптыр. Ал абдан кембагал экен. Жер кепесинен башка эч нерсеси жок экен. Кийимдерин болсо ар кай ...
Толук окуу
Wti Like Count
12
Views
114
Бактылуулук - Жакшы ниеттүү ханыша

Бактылуулук — Жакшы ниеттүү ханыша

«Жакшылык адамдарды байланыштырып турган бекем чынжыр» Илгери-илгери бир замандарда бир падыша жашаптыр. Бул падыша адилеттүүлүгү менен бүт ааламга таанылган адам экен. Ушул адилеттүү падышанын мээримдүү ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
206
Текебердик - Текебер карышкыр

Текебердик — Текебер карышкыр

«Текебердин келечеги тайкы» Узак жолдо бир түлкү түнү жалгыз коркуп араң келаткан экен. Бир жактан курсагы да кулдурап ачка эле. Ал: «Кантип курсагымды тойгузсам деп ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
136
Жакшылык кылуу - Жараланган бүркүт

Жакшылык кылуу — Жараланган бүркүт

«Жакшылык менен жамандык бирдей эмес. Сен жамандыкка тоскоол бол. Ошондо душманын дагы сага дос болот» Бир күнү бир акылсыз киши бүркүттү кармап алат. Аны кармап ...
Толук окуу
Wti Like Count
4
Views
184
Бактылуулук - Сайрабаган булбул

Бактылуулук — Сайрабаган булбул

«Сүйүү болгон жерде бактылуулук болот» Илгери-илгери бир заманда чытырман токойдо сайрабаган бир булбул жашаптыр. Ал күнүгө бир үзүн дарактын башына конуп алып, өзүнчө отура берчү ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
204
Сүйүү - Кичинекей курбака

Сүйүү — Кичинекей курбака

«Чыныгы сулуулук - ички дүйнөнүн сулуулугу» Өткөн заманда көл жээгинде бир курбака жашаптыр. Айлана жапжашыл түскө боёнуп, куштар шаңдуу үн салып сайраган жаздын жакшынакай күнүндө ...
Толук окуу
Wti Like Count
3
Views
133
Жоопкерчилик - Yкү

Жоопкерчилик — Yкү

«Сүйгөндү билбеген кишинин акыры жалгыз калаары чындык» Илгери-илгери жапжашыл бир токойдо түрдүү куштар менен айбанаттар жашаптыр. Алар аябай бактылуу жашашчу экен. Бирок бир эле үкү ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
84
Жакшылык кылуу - Чегиртке менен коён

Жакшылык кылуу — Чегиртке менен коён

«Жакшылык кылсан ал өзүнө кайтат» Жайдын ысык күнүндө баардык курт-кумурскалар чардап ойноп жүрүштү. Чегиртке да чептен-чөптү тандап, секирип ойноп жүргөн болчу. Бир убакта чегирткенин өзөгү ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
287
Текеберлик - Чаар-ала тоок

Текеберлик — Чаар-ала тоок

«Жасаган иши менен мактанган акылы темен инсандардын белгиси» Бир короодо бир чаар-ала тоок жашаган экен. Ал тоок бир күнү таң эрте менен бир жумуртка тууптур ...
Толук окуу
Wti Like Count
1
Views
80
Ак ниет болуу - Жакшы чабан

Ак ниет болуу — Жакшы чабан

«Акылдуу жана бай болбосок да, ак ниет болушубуз керек» Илгери-илгери улуу тоонун артында, адырлардын башында бир кембагал чабан жашаптыр. Ал ак эмгеги менен нан тапканда ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
90
Адал эмгек - Дыйкандын насааты

Адал эмгек — Дыйкандын насааты

«Ким иштесе, ал тиштейт» Илгери-илгери бир дыйкан жашаптыр. Анын кылган иши бир эле дыйканчылык экен. Убакыт өтүп, акыры дыйкан картайыптыр. Ал эле эмес ден соолугу ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
96
Жардамдашуу - Ынтымактуу достор

Жардамдашуу — Ынтымактуу достор

«Чыныгы достон жардамыңды аяба» Илгери жаныбарлардын баары бактылуу жашаган бир жер бар экен. Ал жерде жашаган ташбака, чаарчык, карга жана чычкан бири-бири менен дос болушуптур ...
Толук окуу
Wti Like Count
2
Views
112
Жардамдашуу жана бактылуулук - Карышкыр жана тыйын чычкан

Жардамдашуу жана бактылуулук — Карышкыр жана тыйын чычкан

«Эгер ниетиң таза болсо, анда сен бактылуусун» Бул күнү айланага асмандагы күн жарыгын чачып, жаркырап тийип турган эле. Токойдун ичиндеги куштар сайрап, жан-жаныбар сайран куруп ...
Толук окуу
Wti Like Count
0
Views
93

Жомоктор алфавит боюнча

Бүгүнкү 10 популярдуу жомоктор

Ар бир адамдын бала чагы жомоктор менен байланышкан. Жомоктор элдик ооз эки чыгармалык менен бирге пайда болгон жана ата-бабаларыбыз жомок аркылуу балдарына таалим-тарбия бере алган.