Аудиожомоктор

Аудиожомоктор

Алданган карышкыр жомок

Алданган карышкыр аудиосун угуу Илгери-илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир ...
Аудиосун угуу

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп ...
Аудиосун угуу

Карышкыр жана жети улак

Аудиоcун угуу Жомоктун тексти сүрөттөрү менен Илгери илгери токойлордун биринде, кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен, улактарына минтип айтчу экен: "Эч кимге эшикти ...
Аудиосун угуу

Аю менен чиркей

Аю менен чиркей аудиосун угуу Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай ...
Аудиосун угуу

Күкүк менен зейнеп

Күкүк менен зейнеп аудиосун угуу Илгери-илгери бир куш жыгачтын башына ...
Аудиосун угуу

Баарынан адам күчтүү

Баарынан адам күчтүү аудиосун угуу Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги ...
Аудиосун угуу

Булбул

Булбул аудиосун угуу Байыркы заманда бир чал булбул менен дос ...
Аудиосун угуу

Эки улак

Эки улак аудиосун угуу Ак улак менен кара улак ары ...
Аудиосун угуу

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр

Түлкү, жолборс, аюу, карышкыр аудиосун угуу Жолборс, карышкыр, түлкү, аюу ...
Аудиосун угуу

Арстан күчүгүн асыраган мышык

Арстан күчүгүн асыраган мышык аудиосун угуу Бир мышык каңгып жүрүп ...
Аудиосун угуу

Асан менен Үсөн

Аудиосун угуу Илгери, илгери бир чал-кемпирдин Асан, Үсөн деген эки ...
Аудиосун угуу

Рум падыша менен турум падыша

Рум падыша менен турум падыша аудиосун угуу Илгери, илгери бир ...
Аудиосун угуу

Алтын шакек

Аудиосун угуу Илгери, илгери бир чалдын жалгыз баласы бар экен ...
Аудиосун угуу

Наабат

Наабат аудиосун угуу Илгери өткөн заманда Азил деген кан өзүнүн ...
Аудиосун угуу

Таан падыша

Таан падыша аудиосун угуу Илгери, илгери бир кемпирдин жалгыз баласы ...
Аудиосун угуу

Аудиожомоктор азыркы ата-энелер үчүн аябай сонун чечим. Анткени тилекке каршы, балаңызга жатар алдында жомок окуганга ар дайым шарт боло бербейт, бирок бул абдан маанилүү. Мындай учурларда аудио жомокторду коюп берсеңиз болот.

Дагы бир вариант — жомоктун аудиосун бош убакта угуп, андан соң балаңызга өз сөзүңүз менен айтып бериңиз. Ишениңиз, өз сөзүңүз менен айтып берген бир топ кызыктуу болот жана ушундай учурларды балдар өмүр бою эстеп калат.