Күлкүлүү жомоктор 1

Күлкүлүү жомоктор

Шайыр жана күлкүлүү жомокторду ушул баракчадан тапсаңыз болот. Бул жомоктор фольклордун ажырагыс бөлүгү. Балдар күлкү, тамаша аркылуу тарбия берүүчү жомоктор.

МАНСАПКОР КҮЧҮК

МАНСАПКОР КҮЧҮК

Короочу деген бир күчүк атак-даңк жөнүндө көп ойлончуболду. Өзү аябагандай уйкучу. Керээли-кечке уктайт. Анан ойгонсо эле атак жөнүндө ойлоно кетет ...
Толук окуу
Акылдуу балдар

Аяз ата

Кеч күз. Асмандагы сүрүлгөн булуттар кез-кез муздак жамгырын төгүп өтөт. Бир күнү апам: «Арыктагы суу кай-мактап калыптыр», ‒ деди. Барып ...
Толук окуу
Атам кызык киши эле

Атам кызык киши эле

Атам айына эки жолу базарчылап, шаарга барып келер эле. Шаар алыс болгондуктан, бир күн мурда кетип, эртеси кечинде келчү. Бир ...
Толук окуу
Биз силердей кезибизде

Биз силердей кезибизде

Ал кезде дептердин жогунан тактайдын бетине жазар элек. Эртеси аны бычак менен кырып таштап, жазууну кай-ра баштачубуз. Ошентип, биринчи класста ...
Толук окуу
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК

Апендинин эшеги жоголуп кетиптир. Ал абдан кайгыр-ды. Кишилер ага көңүл айтышып: ‒ Кейип-кепчип эмне кыласың, өзүң аман болсоң болду,дагы башкасын ...
Толук окуу
ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эрлан таякесинен суранды:‒ Максат таяке, биздин үйүбүзгө да барып, конок болупкетиңизчи.‒ А мен силердин үйүңөрдү таба аламбы? ‒ таякесижээнин сынап ...
Толук окуу
АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

АЛА КЕЛИҢИЗЧИ?

Үйдө үч күндөн бери электр жарыгы жок. Электри жок шаарда кандай жашоо болмок? Үйдү жылытканда, тамакты бышырган да, үйдүн жарыгы ...
Толук окуу
Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү

Карышкыр менен түлкү аудиосун угуу Карышкыр менен түлкү токойдо жортуп келатышты. Түлкү тузакка алдооч катары илинген казды көрдү. Ал ачка ...
Толук окуу
Бөтөн кеңеш

Бөтөн кеңеш

Бир кембагал уулун ээрчитип шаарга жөнөптүр. Атасы эшекке минип, уулу ээрчип алат. – Могулардын түрүн көр! Ушундай да болобу? – ...
Толук окуу
Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Төлгөчү кемпир менен токой ээси

Көчмөн цыгандардын тобу жол жүрүп бараткан жерден кооздугу укмуштай токойго токтойт. Айлана толо шалбаа. Чөбү чабылып, көк кыртышы кайрадан кылайган ...
Толук окуу
Жаңы кийим

Жаңы кийим

Беш жашар Мадар кийинердин алдында апасынан сурай берчү экен: – Апа-ов, бу дагы агамдын кийимиби? – Ооба, каралдым. Карачы, бу ...
Толук окуу
Мамалак баккан түлкү

Мамалак баккан түлкү

Аю өзүнүн мамалактарын бактырмакка «нянька» издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп, карышкырга кезигет. – Кайда жөнөдүң, Аюке? – дейт кашабаң. – ...
Толук окуу
Берешен кедр чымчык

Берешен кедр чымчык

Күзгө жуук күрөң аюу өлө семирип, жатып ичер жалкоо болду, жүнү майлагандай жалтырап, көргөндүн көз жоосун алат. Токойдо ал басар-баспас ...
Толук окуу
Тоголонгон токоч

Тоголонгон токоч

Кыштакта эки абысын токоч бышырат, жегенге даяр болордо «токоч кимибиздики» деген эки катын кыжыңдаша кетет. Тигиниси да, мунусу да токочту ...
Толук окуу