Жомоктор суроттору менен 1

Жомоктор суроттору менен

Жарык жол

Жарык жол

Атам жалданып иштеп, кайсы байдын эмне жумушу бол-со, ошону жасап жүрчү. Ал усталыгы менен жан баккан адам эле. Комуз, кыяк ...
Толук окуу
ЖАЛКОО

ЖАЛКОО

Бир киши тоого чыгып, отун алмакчы болот. Кечке дейре жеткидей тамак ашты аялына мыктылап даярдатып, балта, чот, аркан алып, таң ...
Толук окуу
Чамгыр жомок

Чамгыр жомок

Бир абышка чамгыр отургузат. Чамгыр абдан чоң болот. Абышка чамгырды жулуп алайын десе жерден сурулбайт. Тартып -тартып чыгара албайт. Кемпирин ...
Толук окуу
Карышкыр жана жети улак

Карышкыр жана жети улак

Аудиоcун угуу Жомоктун тексти сүрөттөрү менен Илгери илгери токойлордун биринде, кичинекей жыгач үйдө бир эчки улактары менен жашаган экен. Эчки токойго тамак издеп көп кетчү экен, улактарына минтип айтчу экен: "Эч кимге эшикти ачпагыла, токойдо ач карышкыр аралап жүрөт". Эчки кайтып келип, эшикти ...
Толук окуу

Сүрөттөрү менен жомоктор — бул арк кандай тематикадагы кыргыз жана чет элдик жомоктордун жыйнагы.

Бардык курактагы балдар иллюстрациялык мисалдар менен маалыматты жакшы эстешет, андыктан жаш балдар жана мектеп окуучулары жомоктордун түркүн сүрөттөрүн жактырышат.

Сүрөттөр жомоктун башкы каармандарын, сюжеттин негизги идеясын чагылдырат.