Эшектин кулагы эмне үчүн чоң

Ай-аалам жаралганда, жерге жан-жаныбарлар таралганда эшек кулак тартылып жатканын угуп жөнөп калат. Ал кулак эмне экенин деле билчү эмес, тек эл дүрбөсө кошо дүрбөдү, кулак таратылып жаткан жерге жетип барат, кыйкырык салат:

— Кулак ушул жерде таратылып жатабы?

— Ооба, — деп жооп беришет таратуучулар.

— Кандайлары бар?

— Ар түрдүүсү: кичинеси, чоңу, тегереги, чулугу, мулугу…

— Баасы канча?

— Кулактар Кудайдан бекер тартылып жатат.

“Бекер таратылып жатса кайсы келесоо кичинесин алмак эле” деп ойлонгон эшек эң чоңун сурайт. Бирок чоң кулактын чоң жоопкерчилиги бар экен: адамдар кессе чоң кесет, бадал араласа тыттырат, чымын-чиркей көп чагат, куурайлар арасынан от искесе тоскоолдук кылат…

Кыскасы, эшек ошондогу ач көздүгү үчүн ушинтип көп азап тартып келет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.