Унчукпоо анты

1 чи Like басыңыз.

Төрт кечил тоо этегинде жайгашкан храмдын үжүрөсүндө жети күн бою унчукпоо үчүн антташат. Аларга керектүү ар нерсени ташып кирүүгө малай баладан бөлөккө уруксат болбойт.

Караңгы кирери менен үжүрөдөгү чырак мына-мына өчүп калчудай үлбүлдөп баштайт. Башкаларга караганда шамга жакын отурган кечилдин бири бейпайга түшүп сүйлөп жиберет:

– Эй, бала, чырактын билигин түзөп койчу!

Муну уккан жанындагы кечил күңкүлдөп жиберет:

– Унчукпоо үчүн убада берген ким?!

Муну уккан үчүнчү кечилдин да тиги экөөнө жаны кашайып, ал да өзүн кармана албайт:

– Эй, силер эмне болгон адамсыңар?!

Тигилердин үнүн эшиткен эң төрдөгү кечилдердин улуусу да салабаттуу кейиптенип айтып турганы дейт:

– Ой, чиркин-ой! Мен гана үндөбөбөстөн отурдум го!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.