Асел Касмакунова — Кара жорго тексти

Көчүрүү (скачать)

Кара Жорго болбосо,
Бийдин шаңы келеби?
Кош этек көйнөк кийбесе,
Кыздын шаңы келеби?

Козголушсун делебе
Кан тарасын денеге
Кара Жорго болбосо,
Тойдун шаңы келеби?

Кайырма:

Кара Жорго бийлеңиз!
«Кой!» десе да койбоңуз
Кош жүрөктүн шаттыгын
Дал ушундай тойлоңуз!

Келе бербес ыңгайга
Мындай шартту күн кайда?
Ойноңуздар агайын
Бийлеңиздер мындайда!

Бийле Бийле, жигиттер
Жанып турган үмүттөр
Чыкмайынча токтобо
Маңдайыңдан тунук тер

Бийле, кыздар, буралып
Бирге сайран куралы
Жалындасын от сезим
Жүрөк турсун кубанып!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •