Тоолуктардын үчөөсү аюуга аңчылыкка жөнөшөт. Кокусунан алдыларынан аюу көрүнө калып, үңкүрүнө кире качат. Анда алабарман бирөөсү айтып турганы:

– Аюунун артынан мен да үңкүргө кирейин, кокус бир балээ болсо, буттарым тыбырар замат артка сүйрөп чыккыла.

Ошону менен кирип кетип, бир убакта буттары тыбырайт. Шериктери сүйрөп чыгып караса, тигинин башы жок. Анда бирөөсү айтат дейт:

– О Кудайга шүгүр, тулку бою бүтүн экен, а бирок башы кана? – десе жанындагысы:

– Мүмкүн мурда эле башы жоктур, сен аны даана билчү белең?

Тиги да арасат үн катат:

– Кудай урсун, эсимде жок эй. Жүрүчү, койнундагы колуктусунан сурайлы.

Ээрчишкен экөө шорго кабылган мергенчинин колуктусуна барып, күйөөсүнүн башы болгон, болбогонун сураса, ал айтат:

– Буюрбасын, башы болгонун билбейм, бирок жылыга эле баш кийим сатып алчу.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)39
Жоогазын16
Ким күчтүү12
Жетим менен сыйкырчы жомок8
Алия менен жылкы7
Аяз менен коён7
Акылдуу балдар5
Карышкыр жана жети улак5
КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ5
Алданган карышкыр жомок4

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *