Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз
козгошуп, талашып-тартышып келе жатышты. Алардын ар
кимиси өз оюн бербей, мактанууга аракеттеништи. Самат:
‒ Менин досум эң жакшы. Менден жанын да аябайт.
Эмне сурасам баарын бергенге даяр, ‒ деди.

‒ Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калга-
нымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай, шыр эле депте-
ринен көчүртө коёт, ‒ деп мактанды Замир.

‒ А менин досум абдан күчтүү. Спорт менен машыгат.

Мага катылган балдардын катыгын берет, ‒ деди үчүнчү бо-
луп Асыл компоюп.

Эң мыкты дос 2

Ошентип, баары чуулдашып жатышты. Балдардын та-
лашы күчөгөндөн күчөдү. Баятан бери алардын талашына

үн катпай келе жаткан Апаз:

‒ Койгулачы, балдар, досторуңарды канчалык мактаса-
ңар да менин досума эч бири жетпейт экен, ‒ деди.

Балдар бир азга унчукпай калышты. Эмне үчүн деген-
сип Апазга суроолуу тигилишти.

‒ Менин досум баарыңардыкынан мыкты. Ал эң акыл-
дуу, билимдүү жана абдан кымбат.

‒ Айтсаң, Апаз, ал ким? ‒ деп балдар чуулдап жибе-
ришти.

‒ Анда ал ким экенин айтайынбы?
‒ Ооба, ооба… Айтчы.
‒ Айтса айтайын. Менден эч нерсесин аябаган, качан
болбосун жардамын берүүгө даяр турган менин эң кымбат
досум бул ‒ китеп. Билесиңерби, ал мага акыл-эс, билим
берет, эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, Мекенди
сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт.
Ошондуктан, китеп ‒ менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат
досум! ‒ деди.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)51
Жоогазын16
Ким күчтүү12
Жетим менен сыйкырчы жомок8
Алия менен жылкы7
Аяз менен коён7
Акылдуу балдар6
Алданган карышкыр жомок6
КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ6
Карышкыр жана жети улак5

Один комментарий к “Эң мыкты дос”

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *