Эң мыкты дос

Балдар өз ара бири-бири менен достору жөнүндө сөз
козгошуп, талашып-тартышып келе жатышты. Алардын ар
кимиси өз оюн бербей, мактанууга аракеттеништи. Самат:
‒ Менин досум эң жакшы. Менден жанын да аябайт.
Эмне сурасам баарын бергенге даяр, ‒ деди.

‒ Менин досум болсо үй тапшырмасын аткарбай калга-
нымда түшүндүрүп, кеңеш берип отурбай, шыр эле депте-
ринен көчүртө коёт, ‒ деп мактанды Замир.

‒ А менин досум абдан күчтүү. Спорт менен машыгат.

Мага катылган балдардын катыгын берет, ‒ деди үчүнчү бо-
луп Асыл компоюп.

Эң мыкты дос 3

Ошентип, баары чуулдашып жатышты. Балдардын та-
лашы күчөгөндөн күчөдү. Баятан бери алардын талашына

үн катпай келе жаткан Апаз:

‒ Койгулачы, балдар, досторуңарды канчалык мактаса-
ңар да менин досума эч бири жетпейт экен, ‒ деди.

Балдар бир азга унчукпай калышты. Эмне үчүн деген-
сип Апазга суроолуу тигилишти.

‒ Менин досум баарыңардыкынан мыкты. Ал эң акыл-
дуу, билимдүү жана абдан кымбат.

‒ Айтсаң, Апаз, ал ким? ‒ деп балдар чуулдап жибе-
ришти.

‒ Анда ал ким экенин айтайынбы?
‒ Ооба, ооба… Айтчы.
‒ Айтса айтайын. Менден эч нерсесин аябаган, качан
болбосун жардамын берүүгө даяр турган менин эң кымбат
досум бул ‒ китеп. Билесиңерби, ал мага акыл-эс, билим
берет, эл үчүн иштөөнү, адамдарды урматтоону, Мекенди
сүйүүнү, дүйнөдөгү бардык керектүү нерселерди үйрөтөт.
Ошондуктан, китеп ‒ менин эң жакын, эң жакшы, эң кымбат
досум! ‒ деди.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
Алданган карышкыр жомок238
Таранчы менен түлкү206
Акылдуу дыйкан204
Ырыс алды — ынтымак193
Акыл карачач188
Ууру үкү135
Муз чолпу107
Көмөч нан (колобок) жомок89
Төө менен кумурска77
Чоң кумурска менен кичинекей кумурска76

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт.