ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ

Эрлан таякесинен суранды:
‒ Максат таяке, биздин үйүбүзгө да барып, конок болуп
кетиңизчи.
‒ А мен силердин үйүңөрдү таба аламбы? ‒ таякеси
жээнин сынап карады.
‒ Ооба да. Оңой эле табасыз. Бекзат досумдун үйүнүн

жанындагы жашыл дарбазалуу үй биздики, ‒ деп түшүндү-
рө сүйлөдү Эрлан.

‒ А Бекзат досуңдун үйүн кандай табам?

‒ Алардын үйү биздин эле үйүбүздүн жанында турбай-
бы.

ЭРЛАНДЫН ҮЙ ДАРЕГИ 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •