Короочу деген бир күчүк атак-даңк жөнүндө көп ойлончу
болду. Өзү аябагандай уйкучу. Керээли-кечке уктайт. Анан

ойгонсо эле атак жөнүндө ойлоно кетет. Бир күнү ал ата-
сына келип «музыкант болом» деген тилегин айтты. Атасы

менен энеси ошого аябай сүйүнүшүп, Короочуну дароо эле

музыкалык мектепке жетелеп барышты. Ал жерде келген-
дердин жөндөмүн текшерүүчү мугалим болот экен.

‒ Кана, күчүгүм, роялдын баскычтарын мен баскандай
басып, до-ре-ми-фа-соль-ля-си деген үндү чыгарчы, ‒ деди
мугалим.
Күчүк дароо макул болуп роялдын баскычтарын басса
эле «ав-ав, ав-ав» деген добуш чыгат. Эки-үч саатча убара

болду мугалим. Бирок күчүктөн «ав-авдан» башка эч нер-
се чыкпай койду.

‒ Кечирип коюңуздар, музыкага шыгы жок турбайбы ба-
лаңардын, ‒ деди мугалим ата-энесине.

Ошентип, Короочу музыкалык мектепке өтпөй калды да,

бир топ күндөн кийин ата-энесине «сүрөтчү» болом деп ый-
лап кирди.

Ата-энеси ага да сүйүндү. Себеби: «Уулубуз эптеп эле
бир нерсеге жараса экен» ‒ деп тилек кылышчу.

МАНСАПКОР КҮЧҮК 1

Көркөм-сүрөт окуу жайга жетелеп жөнөштү күчүктү. Ал

жерде да келгендердин шыгын текшерип көрөт экен, Ко-
роочу мында да өтпөй калса болобу. Себеби колуна каран-
даш берип, ар нерсенин сүрөтүн тарт десе, күчүк таптакыр

тарта албай койду.

‒ Шыгы жок экен балаңардын, ‒ деди мында да муга-
лим. Ошону менен үчөө ээрчишип, үйлөрүнө маанайлары

пас кайтышты.

Жолдо келе жатып күчүк ыйлайт. «Шык-талант сатып бер-
гиле мага», ‒ дейт ата-энесине.

‒ Шык-талант деген сатылбайт, балам. Аны деген Кудай
берет.

‒ Анда Кудайдан мага сурап бергиле, ‒ дейт күчүк өжөр-
лөнүп.

Ошондо Дөбөт жини келип кетип, баласын бир тиштеди:
‒ Бас жаагыңды! Кудайдан сурап албайт шыкты. Аны
Алла Таала өзү берет ар кимге! Короо кайтаргын!
Ошентип, мансапкор күчүк таяк жеди. Бирок мансапты

унута албай жүрүп, бир күнү телевизордон баатырлар жө-
нүндө көрсөтүүнү көрдү да, ата-энесине кайра чуркап бар-
ды.

‒ Анда эмесе, мен баатыр болом! Баатырларды окутуу-
чу мектепке алпаргыла, ‒ деди ал.

Ата-энеси күчүктү таңданып карап калышты.

Атасы көп ишене бербеди баласына. Бирок апасы чы-
рылдады:

‒ А балким, болсо болор. «Бешиктеги баланын бек бо-
лорун ким билет?»

Апасы ошенткенде Дөбөт ойлонуп турду да, мындай
деди:

‒ Болуптур, бирок менин билишимче Кыргызстанда баа-
тырларды окутуучу мектеп болбосо керек эле. Ошон үчүн

мен сени өзүм эле сынап көрөйүн.
Ошентти да, Дөбөт баласын жетелеп барып, тоокканага

киргизип жиберди. Бир маалда кызыкты көрүп алгыла: тоок-
тордун жол башчысы Кызыл короз деген неме ачуусуна чы-
дабай кыйкырып өкүрүп кууп алыптыр. Күчүк коркконунан

тоок уядан качып чыгып, көрүнгөн бурчка жан соогалап жа-
шынат. Каңшылаганын уксаңар кулак тунат.

‒ Көрдүңбү, балам, ‒ деди Дөбөт күчүгүн эптеп Короз-
дон куткарып алган соң апаптап жатып: «Баатыр болуш

үчүн жүрөк керек…»

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
Акылдуу балдар37
Көмөч нан (колобок) жомок28
Жакшылык кылуу - Жакшылык тууралуу жомок27
Алия менен жылкы25
Сараңдык - Кармаганы алтынга айланган Падыша25
ЖАЛКОО23
АПЕНДИ ЖАНА ЭШЕК20
Алтын балык14
Атанын осуяты жомок14
Карышкыр жана жети улак13

МАНСАПКОР КҮЧҮК: 16 комментарий

  1. мааниси жок кызык адамдарга тан каласын кандай жомокторду жазышат туурабы окугандар

  2. мааниси жок кызык адамдарга тан каласын кандай жомокторду жазышат туурабы окугандар

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *