1. Асылзат

  2. Созулма

  3. Күлүп кой

  4. Миң бир түн

  5. Бакыт

  6. Ак тилек

  7. Кызыма

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары