Сыймык Бейшекеев — Күкүк тексти

Көчүрүү (скачать)

Кой көздөрүң жалжылдап,
Карагаттай күкүк ай.
Аясаңчы жүрөгүм,
Жаралантпай, күкүк ай.

Аруу түндө нур чачкан
Ай болоюн, күкүк ай.
Көңүл кушун көтөргөн,
Жай болоюн күкүк ай.

Кайырма:
Күкүк ай, күкүк ай,
Жүдөп бүттүм күтүп ай.

Бакан менен ийиндеп,
Суу аласың күкүк ай.
Жандап бассам жер тиктеп,
Уяласың күкүк ай.
Деги сенин купулуңа,
Толомунбу, күкүк ай?
Суу жетпеген какыр сайдай,
Соломунбу, күкүк ай?

Кайырма:

Уялбастан жаныма,
Жакын келчи күкүк ай.
Өзүң менен бир болоюн,
Макул дечи күкүк ай.
Терезеңдин түбүндө
Күтүп турам, күкүк ай.
Махабаттын ызгаарына,
Үшүп турам, күкүк ай.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •