Тоок менен жарганат

Тоокко жарганат жагып калып, достошкусу келди. Жарганат жашап жүргөн жер төлөгө баш баккан ал какылыктап жиберет:

— Каак-каа-каак! Ка-кайдасың ка-кадырман кук-курбум? Мен сени менен достошкону келдим.

— Мен караңгыдан чыга албайм. Күндөн көзүм уялат. Ысыктан канатым куйкаланат. Кечинде жолугалы.

Кеч да кирди. Жарганат тоокту издеп келди. Кепесине баш багып үн салып турду:

— Тоок курбум, кайдасың? Мен берген убадам боюнча келдим. Антташкан дос бололу.

— Каак! Ка-ап, мен ка-караңгыда көрбөйм да. Таң атканда жолугалы, ка-кандай дейсиң?

Макул болгон жарганат таң атканда жертөлөсүнөн чыгып келе алган жок. Ошол бойдон тоок менен жарганат дос болмок тургай жолуга албай келатышат дейт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.