Түгөлбай Казаков — Күтүү тексти

Көчүрүү (скачать)

Күттүм көп, жол карадым сен тараптан,
Төгүлгөн жаанда калып кече күттүм.
Ошол жол мени жалгыз алып бараткан,
Бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн.
Эй бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн.

Күтүүгө үмүт болуп жагылганмын,
Күйүттү ырга айланар тагдыр болдум.
Экөөбүз жаш шаңына бөлөмөкпүз,
Өмүрдө бөлөк түшкөн биздин жолду.
Бөлөк түшкөн, өмүрдө биздин жолду.

Күттүм көп, жол карадым сен тараптан,
Төгүлгөн жаанда калып кече күттүм.
Ошол жол мени жалгыз алып бараткан,
Бир кезги тагдырыбыз экөөбүздүн.
Бир кезги тагдырыбыз эй экөөбүздүн.
Эээй тагдырбыз бир кезги экөөбүздүн
Тагдырбыз бир кезги экөөбүздүн.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •