Элмирбек Иманалиев — Жалгыздык тексти

Көчүрүү (скачать)

Жарыгы белең берметтин,
Жабыркап көңүл дегдеттиң.
Кароосуз калган кайыктай,
Кайыр кош, жаным, мен кеттим.

Кайырма
Карап, карап, кайрадан сени самап,
Күттүм, күттүм, күттүм, күттүм.
Жалжалым, жалгыздыктан жадап бүттүм.

Көпөлөк гүлгө коно албай,
Көңүлүм сыздайт толо албай.
Серпилип жүрөк кыйналды,
Сендейлер сендей боло албай.

Кайырма

Кош дегим келбейт, кош дегим,
Козгобо, бөлөк жок кебим.
Кор болсом жалгыз, айлам жок,
Кош дешер кишим жок менин.

Кайырма
Карап, карап, кайрадан сени самап,
Күттүм, күттүм, күттүм, күттүм.
Кантейин арга жок да,
Жан биргем, жалгыздыктан жадап бүттүм.
Карап, карап, кайрадан сени самап,
Күттүм, күттүм, күттүм, күттүм.
Кантейин, кандай кылам?
Жалгыздык жашоодон да тажап бүттүм.
Мен сени күтүп жүрүп күйүп бүттүм, бүттүм..

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •