Гүлнур Сатылганова — Кайдасың? тексти

Көчүрүү (скачать)

Ал күндөр кайда?
Кайрылбас жайда,
Жыл айланып жаз да келди кайра.
Түнөрөт ай да,
Жок эми айла,
Сага арнаган аз өмүрүм – дайра.
Кайдасың, кайда, жүрөсүң кайда?

Жаз өтүп жайга,
Күтүүдөн пайда,
Үмүтүм узарып айдан-айга.
Жалындай жайна,
Жолуңдан тайба,
Сапар улайт жашыл көктөм айда.
Кайдасың, кайда, жүрөсүң кайда?

[Кайырма]
Таң атпай, күнүбүз жарык чачпай,
Жай таппай, жүрөмүн сырым ачпай.
Сан күндөр өтөбү тыным албай,
Кай жерден издеймин сени таппай?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •