Тамсил: Ташбака менен коён

Тамсил: Кемпир жана тоок

Эки бака жана кудук

Тамсил: карга менен түлкү