Кусейин Эсенкожоев-Саякатчы бала

Кусейин Эсенкожоев-Саякатчы бала 3

Тоо теке атканда

Шарда учканда

Таалага чыкканда 

Мамонт тирилткенде

Көгүчкөн окуганда

Бардык жерде жүрүүчү кайык

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •