Түндө чычкан алдей айтат коңулда:
— Мөндөлөйүм уктай койгун, уктагын,
Уктап турсаң наның болот колуңда,
Ширин тамак болот таңда татканың.

Мөндөлөйү жооп берет момундай:
— Апакебай, үнүң ичке чыйылдап,
Ырдаганча тим коюңуз ырдабай,
Андан көрө бала баккыч мага тап.

Чычкан эне чуркап барып көлмөгө,
Сүзүп жүргөн бир өрдөктү чакырды:
— Өрдөк эне, кирип биздин бөлмөгө
Карап бергин мөндөлөйчик баатырды.

— Карк-карк-карк-карк уктай койгун мөндөлөй,
Жаандан соң терип берем сөөлжан.
Өрдөк ырдайт, бала чычкан эч көнбөй,
Уккусу жок, көзүн жумбайт чакчайган.

Мөндөлөйдүн кежирлигин көрүп бак —
Ал жооп берет жактырбастан мындай деп:
—  Ушул да ырбы, бул жөн гана каркылдак,
Тетирсинче уктатпадың мээни жеп.

Чуркап жөнөйт эне чычкан саз жакка,
Бакалардан бала баккыч тапмакка.
— Бака досум, бака курдаш арыба,
Барып берчи мөндөлөйүм бакмакка.

Балч-балч аттап бака курдаш каадалуу,
Барат чычкан ийинине балалуу.
— Бак-бак-бак-бак уктай койгун көшүлүп,
Сага деген чиркейлерим камдалуу.

Макоо чычкан каршылыгын билдирет:
— Бакылдагың кыжырыма тийди, — деп.
Чычкан чуркап атканага лып кирет,
Атка айтат: — Аке жардам бергин, — деп.

— Ии-хии-хилеп,- ат ырдаса бешик ыр,
Мөндөлөйгө такыр эле жакпаптыр.
— Уктай койгун турсаң таттуу жем берем,-
Ат да болбой така менен таптаптыр.
— Жок эй болбойт, үнүң жүрөк сестентет! —
деп мөндөлөй атты кууп таштаптыр.

Эне чычкан нары-бери жүгүрдү,
Бир чочкодон жардам сурап үлгүрдү:
— Жардам бергин, чочко курдаш кор кылба,
Бала соорот, пайда менен коркулда.

Коркулдаган бешик ырын жаңылап,
Чочко улам мөндөлөйгө жалынат:
— Корк-корк-корк-корк… караңгыдан корк, балам,
Коркурата коңурукту тарт, балам.
Бала чычкан кайра эле жактырбайт:
— Жакшы эне коркулдабай жакшы ырдайт!

Эне айтат койкоңдогон корозго,
Таң атканда уктатпаган кер оозго:
— Мекиңе айт, мээрим төксүн балама,
Мээси аз, акыл-эси чалама.
Тоок макул, көңүлдөнүп кукулдайт,
Мээрим төгүп мөндөлөйгө чукулдайт:
— Мөндөлөйүм кетейиним алдыңа,
Киргин жылуу канатымдын алдына.
Мөндөш айтат: — Пейилиң тоок алпейим,
Кукулдаган ырың бирок анчейин,
Уктай албайм мындай үнгө кантейин.

Чуркап жөнөйт чычкан эне кайрадан,
Чортон балык жолугат чоң дайрадан.
— Чортон эне балам такыр уктабайт,
Чочуйт түндөн, уктагыча алдей айт.

Чортон макул, чоюп оозун алдейлейт,
Бирок үнү кулакка эч илинбейт.
Мөндөш макоо кайра кылат каршылык:
— Үнүңүз пас, чоң тулкуңуз бар туруп.

Чычкан эне жөнөйт кайра чыйылдап,
Бала уктабайт кантип анан тыйылмак.
Бара жатып жолугушту мышыкка,
Токтоп калды байлангансып казыкка.
— Мыке баатыр, баламды багып бер,- деди.
Мышык дагы эч бир сырын бербеди:
— Мындай ишке кыйынмын да мен,- деди.
Чычкан күлдү табылгандай ылаажы,
Тагдырына боло түшүп ыраазы.

— Мыяу-мыяу… таттуу балам көөшүгүн,
Жаздыгың кенч, мамык жаткан төшөгүң…
Мөндөш макоо мөңкүбөдү бул жолу,
Мышык үнүн керемет деп болжоду.
— Мыйалаган үнүң назик эң,- деди,
— Эң бир жакшы бала баккыч сен, — деди,
Назик ырдын кучагында термелди…

Таң да атты бейкут, таза, керемет,
Чычкан келип, ийинине ал кирет,
Үйү таза, ызы-чуусуз тынчтыкта
Жатат мышык-эшик-төрдөй керилет.
Мөндөй гана эч бир жерде көрүнбөйт,
Бош калыптыр ал уктачу керебет.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)51
Жоогазын16
Ким күчтүү12
Жетим менен сыйкырчы жомок8
Алия менен жылкы7
Аяз менен коён7
Акылдуу балдар6
Алданган карышкыр жомок6
КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ6
Карышкыр жана жети улак5

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *