Аю өзүнүн мамалактарын бактырмакка «нянька» издеп жөнөйт. Токойду аралап жүрүп, карышкырга кезигет.

– Кайда жөнөдүң, Аюке? – дейт кашабаң.

– Мамалактарымды карай турган бирөөнү табыш керек эле, – дейт күрпөң аю.

– Мени деле «нянька» кылып алың, – дейт карышкыр күнк-мыңк.

– А сен ырдаганды билесиңби? – аю кызыга түшөт.

– Албетте, ырдайм, – карышкыр ошол замат уңулдайт: – У-у-у! У-у-у!

– Эй койчу, сеники жарабайт, үнүң ачуу экен, – аю андан ары жолун улайт.

Алдынан коён жолугат.

– Кайда жөнөдүң Аюке?

– Мамалактарымды карай турган бирөөнү табыш керек эле.

– Мага бактырбайсыңбы мамалактарыңды.

– А сен ырдаганды билесиңби?

– Пу-пу, пу-пу, пу-пу – ырдаганы ушул болду коёндун.

– Эй, сен да кыйратыпсың, ырдаганың жарабайт, – аю коёнду да жактырбай жолуна түшөт.

Түлкү кезигет алдынан.

– Кайда жөнөдүң Аюке?

– Мамалактарыма «нянька» издеп жүрдүм эле.

– Мага бактырбайсыңбы аларды.

– Ырдаганды билесиңби анан?

– Билбегендечи. Сонун бир ырым бар, – түлкү мактанды да, үнүн созолонтту:

– Укта бөбөк ойгонбой
Ырдап берем торгойдой:
Аваз үнмүн ой-вой-вой,
ой-вой-вой, вай-вай-вай!

– Йеп, бали! Үн эмес бекен! Кеттик! – аю жетиналбай турду. Күрпөңдөп түлкүнү үйгө ээрчитип жөнөдү.

Эртеси аю ууга жөнөп кетти. Түлкү болсо эч иш кылгысы келбеди, мамалактарды да тойгузбады, бок-сагын да тазалабады.

Аю кечинде келип сурады:

– Мамалактарымды жакшылап карадыңбы?

– Аларга керээлдин кечке ырдап бердим, – деди жанын жегир түлкү.

Чарчап келген аю башка эч нерсе сурабады. Тырп этип уктап калды.

Эртең менен туруп, ууга кетти. А түлкүгө эмне – ачка мамалактарды кароосуз таштады.

Аю кечинде келгенде мамалактары курсактары ачканын даттанып, уңулдай баштады. Аюнун жини кайнады.

– Жанагы жарыбагыр «нянька» деген немеңер кайда жүрөт?

Муну уккан түлкү карап турабы, зып койду, куйругун булаңдатып токойго кире качты.

Топ 10 популярдуу жомок

Ырдын атыLike саны
Кыска жана күлкүлүү жомоктор82
БУГУ ЭНЕ(«Ак кеме» повестинен үзүндү)74
Ким күчтүү23
Жоогазын19
Аяз менен коён8
Жетим менен сыйкырчы жомок8
Алданган карышкыр жомок6
Карышкыр жана жети улак6
Колундагынын баркын билүү - Кемедеги сапар6
КҮЧ БИРДИКТЕ ЖОМОГУ6

Сизге жактыбы? Комментарий жазыңыз

Сиздин email адрес жарыяланбайт. Обязательные поля помечены *