Тойбосс
 1. 50 жаш

 2. Куудулдар

 3. Молодой

 4. Мүчөл жаш

 5. Досторум

 6. Жоролор

 7. Арман, эй

 8. Карап койчу

 9. 60 жаш

 10. Мадина

 11. Чайхана

 12. Динара

1 2

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары