Роза Аманова — Акбала тексти

Көчүрүү (скачать)

Ак бала атыр гүлүмсүң,
Ааламдын нуру күнүмсүң.
Ай ааламды айланган,ээ,
Асманда сызган ,ий, иликсиң.

Ак бала менин айымсың,
Асылым шерик жанымсың.
Арзуума менин айланган,
Акылдуу менин жарымсың.
Ашыгым менин жарымсың.

Айчырай сындуу келбетиң,
Алкымда жанган берметиң.
Айтырбай ичке тапкан,
Акылдуу менин теңдешим.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •