Түлкү эмне үчүн кызгылтым?

Түлкүнү бир кезде адамдан да зор болгон дешет, сүйлөгөндү да билчү экен. Куулугу башынан ашкан арамзаада үчүн баарын алдап, эч кимди аябаптыр. Ушунчалык таш боор болуптур.

Бир жолу эже-сиңди кайыкта сүзүп бараткан болот. Алардын баштыгында кургатылган эт менен май бар экен.

Жээктен Түлкү кыйкырат аларга:

– Кыздар, мени ала кеткилечи!

Кыздар жээкке келет, Түлкүнү кайыкка отургузуп, жолду улашат.

Кайык каалгып баратканда Түлкү айтат:

– Биздин арыкка келип кошулган агын суулардын баарын билем.

Кыздар сурайт:

– Бу кайсы суу?

Түлкүнүн жообу:

– Башаты.

Андан ары жөнөшөт. Суу менен суу кайрадан кесилишет. Кыздар сурайт:

– А бул кайсы суу?

Түлкүнү жообу:

– Ортосу.

Андан ары жөнөшөт. Суу менен суу кайрадан кесилишет. Кыздар сурайт:

– А булчу?

Түлкүнү жообу:

– Суунун аягы, – дейт да: – кыздар, мен эми шул жерден түшүп калайын, – дептир.

Кыздар Түлкүнү жээкке түшүрүп, жолду улантышат, далайга барышат. Баштыкты карашат, а баштыкты Түлкү бошотуп коюптур эбак. Баарын жептир.

Эже-сиңди шол жерден кайыкты шарт кайырып, алдамчы Түлкүнүн артынан түшүшөт.

Арттагы куугунду көргөн Түлкү да жүгүрдү, бирок жүгүргөн менен – эт менен майга курсагы тампайып тойгон неменин буту тартпады. Бак башына чыга качты айласыз.

Эже-сиңди Түлкүгө жетпей түйшөлдү. Бактын башына чыгыш кайда аларга. Түлкүнү коркутуш үчүн от жакмай болушту. Жагышты.

Түлкүнүн айласы кетип жалбарды Отко:

– От, күйгүзбөчү мени!

От Түлкүнү аяп, бактын башына чейин барбады.

Акыры отко чала күйгөн Түлкү бактан секирип түштү. Кичирейип калды. Качты анан туш келген жакка. Эже-сиңдилер болсо кичирейип калган Түлкүнү көрүп таңгалышты. Артынан түшкөндү да коюшту.

Түлкү ошентин отко кызгылтым болуп күйүп, кичирейип калган экен.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.