Аскат Мусабеков — Бакыт дайрасы тексти

Көчүрүү (скачать)
Нарыным,
Күн-түнү күрпүлдөп толкуп-ташкан.
Агымың,
Күмүш жал күлүктөй күүлөп аккан.
Ат арытып,
Алтайдан эр Манас, ата-бабам.
Ыйык тутуп,
Мүрөктүн суусу деп сени тапкан.

Кайырма:
Шаң менен,
Шарпылдап агасың капчыгайдан.
Көрк талашып,
Турасың нур чачып көктөгү айдан.
Түбөлүк,
Кыргыздын канындай жүрүп турган.
Жарыгың өчпөс,
Шам экен ыйыгым, Нарын дайрам.

Күүлөнүп,
Күү чертип көбүрөт тунук шарың.
Ыргалат,
Булбулу сайраган кайың-талың.
Пейили кенен,
Ырыстуу эл менен өсүп жатат.
Бала шаарым,
Жээгиңде жаркырап көрктүү Нарын.

Кайырма:
Нарыным,
Чөл, талаа сен менен гүлгө айланат.
Агымың,
Нур чачат, сен менен күнгө айланып.
Сүйүүм күчөйт,
Өзүңө күн сайын сугум артып.
Ар бир ырым,
Баратат сени менен күүгө айланып.

Кайырма:
Нарыным,
Бак-таалай кут болуп ага берсин.
Агымың,
Күүлөнүп күч-кубат ала берсин.
Укумдан-тукумга соолубас өмүр берип.
Кылымдап агып,
Кылымга от болуп жана берсин.
Бөлүмдүн статистикасы
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •