1. Богошту

  2. Канышай

  3. Курбуларга

  4. Сулууга

  5. Аманат

  6. Багдат

  7. Жөнөкөйүм

  8. Өмүрлөшүмө

  9. Ат

Окшош ырчылар

Ырлар жыйнактары