1. Лейли тексти

  1 чи Like басыңыз.
 2. Көксулуу тексти

  1 чи Like басыңыз.
 3. Карындаш ай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 4. Күтүү тексти

  1 чи Like басыңыз.
 5. Кара кыз тексти

  1 чи Like басыңыз.
 6. Үзүлбөгөн үмүттөр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 7. Богошту

 8. Унутпадым

  1 чи Like басыңыз.
 9. Нестан — Дарежан тексти

  1 чи Like басыңыз.
 10. Түгөлбайдын жамгыры тексти

  1 чи Like басыңыз.
 11. Балалыктын элеси

  1 чи Like басыңыз.
 12. Канышай

  1 чи Like басыңыз.
 13. Ыраазымын тагдырыма тексти

  1 чи Like басыңыз.
 14. Түнкү ыр тексти

  1 чи Like басыңыз.
 15. Курбуларга

  1 чи Like басыңыз.
 16. Жамиля тексти

  1 чи Like басыңыз.
 17. Мунарым тексти

  1 чи Like басыңыз.
 18. Сулууга

  1 чи Like басыңыз.
 19. Аманат

 20. Багдат

  1 чи Like басыңыз.
 21. Жөнөкөйүм

  1 чи Like басыңыз.
 22. Айданек тексти

  1 чи Like басыңыз.
 23. Жыйырманчы жаз

  1 чи Like басыңыз.
 24. Эркинай тексти

  1 чи Like басыңыз.
 25. Ыраазымын тагдырыма

  1 чи Like басыңыз.
 26. Жакшы түшүм айтам сага

  1 чи Like басыңыз.
 27. Өмүрлөшүмө

  1 чи Like басыңыз.
 28. Ат

  1 чи Like басыңыз.
 29. Нестан — Дарежан тексти

  1 чи Like басыңыз.